Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wojsko kupuje części do moździerzy, armat i Goździków

Haubice Goździk. Fot. kpt. Tomasz Kisiel, kpr. Maciej Hering
Haubice Goździk. Fot. kpt. Tomasz Kisiel, kpr. Maciej Hering

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła postępowanie związane z dostawami części zamiennych do sprzętu artyleryjskiego które mają być skierowane do Rejonowych Warsztatów Technicznych w Żurawicy i Rzeszowie oraz 34 WOG.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i wyposażenia dla używanych w SZ RP następujących systemów artyleryjskich:

  • 60 mm moździerza LM-60D;
  • 98 mm moździerza M-98;
  • 23 mm podwójnej armaty plot. ZU-23-2, ZU-23-2M i ZU-23-2MR;
  • 73 mm armaty gładkolufowej 2A28;
  • 122 mm sbh 2S1 „Goździk”.

oraz materiały elektryczne do wieży urządzenia ZSU-23-4MP „Biała”.

Przewiduje się maksymalną liczbę trzech Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert w postępowaniu. Same oferty będą oce­niane biorąc pod uwagę dwa kry­te­ria tj. ceny za którą można dostać maksymalnie 60 punk­tów oraz terminu realizacji z 40 możliwymi do uzyskania punk­tami. Potencjalni ofe­renci mają czas na skła­da­nie doku­men­tów do 3 kwietnia a zakładany czas  realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę  ma trwać nie dłużej niż do 30.11.2017.

W naszym kraju potencjalnym Wykonawcą powyższego zadania mogą być firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (ZM Tarnów S.A., HSW S.A.).

Powyższe postępowanie jest jednym z elementów związanych z  realizacją zadań wynikających z zabezpieczenia  normalnego funkcjonowania SZ RP. Nakazują one  konieczność utrzymania w odpowiednim stanie technicznym posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. To planuje się w oparciu o dane wynikające z normalnej eksploatacji, która może być zakłócona różnymi czynnikami wewnętrznymi (np. dodatkowe ćwiczenia, niespodziewane usterki techniczne, wzrost wydatków związanych z naprawami czy serwisowaniem itp.) lub zewnętrznymi (np. realizacja misji).

Reklama

Komentarze

    Reklama