Reklama

Wojna na Ukrainie

Niezbędna kontrofensywa prawdziwej analityki [OPINIA]

Autor. Defence of Ukraine (@DefenceU)/Twitter

Kończące się lato i pojawiająca się niepewność, co do losów ukraińskiej „kontrofensywy” nakazuje nam przywrócić prawdziwe znaczenie pojęcia analiza. Dalekie od obrazu łatwych i ostrych tez pojawiających się raz po raz w przekazach medialnych Zachodu. Czas na kontrofensywę spojrzenia analitycznego na problem wojny, pozwalającego unikać błędów popełnianych w przeszłości.

Reklama

Zachód, przynajmniej w sferze swojej debaty medialnej, nie wyzbył się widocznej lekkości w formułowaniu skrajnych diagnoz rzeczywistości wojennej oraz szerzej związanej z bezpieczeństwem. Niestety nie jest to tylko problem samej debaty publicznej, ale o wiele większe wyzwanie widziane w kategoriach odporności na zagrożenia płynące również na płaszczyźnie wojskowej i bezpieczeństwa wszystkich państw. Dlatego też, nie należy uciekać od debaty odnoszącej się do, co być może zabrzmi kontrowersyjnie, sposobie mówienia o wojnie również w Polsce. Obecnie, najłatwiej jest to zauważyć w sferze analiz wysuwanych względem działań ofensywnych prowadzonych przez Ukrainę i nazywanych umownie „kontrofensywą". Z jednej bowiem strony widzimy coś w rodzaju rozczarowania, gdy strona ukraińska „jednym genialnym posunięciem" nie gromi sił rosyjskich. Z drugiej zaś strony, pojawia się przekonanie o katastrofie strategicznej, podgrzewane, co najważniejsze przez prorosyjskie narzędzia działań w domenie informacyjnej. Pomimo realnej sytuacji na różnych odcinkach frontu. Gdzie, wylewa się całościową krytykę na wszystkie aspekty prowadzonych działań – od sfery politycznej, dowodzenia i kontroli, aż po jednostkowe widzenie efektywności poszczególnych rodzajów sprzętu wojskowego.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.

Reklama
Reklama