WITU zbada wojskową amunicję

16 lipca 2019, 12:38
1
Fot. Juliusz Sabak
Reklama

2 Regionalna Baza Logistyczna (2 RBLog.) zamówiła badania diagnostyczne amunicji i jej elementów Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia (WITU) z Zielonki.

Zgodnie z opisem zamówienia, jego przedmiotem była usługa wykonania badań diagnostycznych amunicji i jej elementów na rzecz podległych jednostek wojskowych podległych 2 RBLog. W związku ze specyfiką zamówienia zdecydowano się na procedurę ograniczoną przyśpieszoną. Głównym kryterium oceny była najniższa cena wykonanych usług.

Ze względu na specyficzne wymagania zamówienia i konieczność posiadania wyjątkowych na rynku możliwości i uprawnień, swoją ofertę złożyło tylko WITU z Zielonki. Wobec braku innych zgłoszeń oraz spełnienia wymagań zamawiającego zamówienie zostało przekazane jedynemu oferentowi. Łączna kwota zamówienia opiewa na 19 147 868,09 zł (bez podatku VAT).

Zamówienie pozwoli zabezpieczyć eksploatację zapasów amunicji i jej elementów użytkowanych przez jednostki wojskowe stacjonujące w północno-wschodniej Polsce, które podlegają pod tym względem pod 2 RBLog.

Reklama
Tweets Defence24