Większy nabór na podoficerów. Skorzysta cyberbezpieczeństwo

5 czerwca 2020, 13:38
PDF
Fot. kpt. Martyna Kupis
Reklama

Resort obrony narodowej zmienia warunki tegorocznego naboru do szkół podoficerskich. Zmieniono m.in. terminy naborów oraz zwiększono limit miejsc w kluczowym korpusie osobowym. Defence24 przeanalizował zapisy nowelizacji decyzji i uzyskał komentarz w tej sprawie.

1 czerwca w dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej ukazała się podpisana przez ministra Mariusza Błaszczaka decyzja nr 75/MON. Decyzja wprowadza istotne zmiany w dotychczas obowiązującej decyzji nr 204/MON w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

Jakie zmiany wprowadzono?

Po pierwsze w związku z zagrożeniem epidemiologicznym resort obrony, na wniosek szkół podoficerskich, wydłużono terminy złożenia wniosków o przyjęcie na szkolenie.

Osoby zainteresowane szkoleniem w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu dokumenty składać mogą do 30 czerwca do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego komendanta uzupełnień. Z kolei przyszli podoficerowie korpusu sił powietrznych i korpusu przeciwlotniczego wnioski tą samą drogą składać mogą do 14 sierpnia.

Ministerstwo zwiększyło o 15 ogólny limit miejsc, poprzez utworzenie dodatkowej grupy szkoleniowej o specjalności cyberbezpieczeństwo. Tegoroczne szkolenia będą realizowane w dwóch szkołach podoficerskich. Ogółem szkolonych będzie 315 przyszłych podoficerów.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych szkoliła będzie 200 osób w korpusach osobowych sił powietrznych i przeciwlotniczym. Najliczniejszą z grup będzie grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza – 150 osób. 40 przyszłych podoficerów kształciło się będzie w grupie osobowej przeciwlotniczych zestawów rakietowych. W grupach osobowych ruchu lotniczego i radiotechnicznej w Dęblinie szkolić się będzie po pięciu przyszłych podoficerów.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu szkoliła będzie w 2020 roku ogółem 115 osób w następujących grupach osobowych:

  • kryptologii – 18 osób;
  • cyberbezpieczeństwa – 15 osób (nowa grupa i zwiększenie limitu przez MON);
  • rozpoznania i zakłóceń elektronicznych – 30 osób;
  • pielęgniarstwa – 10 osób;
  • ratownictwa medycznego – 20 osób;
  • orkiestr i zespołów estradowych – 22 osoby.

 

Uruchomienie szkolenia podoficerów w korpusach kryptologii i cyberbezpieczeństwa oraz rozpoznania i walki elektronicznej na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojska Lądowych w Poznaniu rodzi pytania o jej gotowość i potencjał w zakresie szkolenia specjalistycznego. Pamiętajmy jednak, że 31 grudnia 2010 roku rozformowano Szkołę Podoficerską w Zegrzu. Aktualnie w tym garnizonie działa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoła Podoficerska Wojsk Obrony Terytorialnej SONDA.

 

Komentarz NCBC

Komentarz w sprawie uruchomienia nowej grupy i zwiększenia limitu w korpusie kryptologii i cyberbezpieczeństwa redakcja Defence24 uzyskała z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Oto jego treść:

Zasadniczym celem działalności szkół podoficerskich jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych[1]. Bazowy program kształcenia określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową[2] wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, a szkolenie specjalistyczne jest podstawą do realizacji takiego szkolenia, którego celem jest nadanie specjalności wojskowej.   

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu otrzymała limit miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w grupie osobowej kryptologii (29A) 18 miejsc oraz w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa (29B) 15 miejsc[3].

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (przypisy) w 2020 roku szkolenie podstawowe będzie realizowane w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu natomiast szkolenie specjalistyczne - zakończone uzyskaniem specjalności w grupie osobowej kryptologii - realizowane będzie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Z uwagi na przydzielony limit szkolenia w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa obecnie trwają uzgodnienia co do miejsca realizacji szkolenia specjalistycznego[4].

W związku z realizacją procesu ukompletowania stanowisk służbowych podoficerów młodszych w obszarze cyberbezpieczeństwa w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Centrum Operacji Cybernetycznych, jak również w celu zabezpieczenia potrzeb formowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, konieczne jest wykorzystanie wszelkich możliwych sposobów pozyskania kandydatów w tym absolwentów Szkół Podoficerskich po ukończeniu szkolenia wojskowego zakończonego egzaminem na podoficera w unikalnym i deficytowym korpusie osobowym, jakim jest kryptologia i cyberbezpieczeństwo (29).

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany Decyzji Nr 2O4IMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera i dopisanie limitu 15 miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera, przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w grupie osobowej 29B (cyberbezpieczeństwa).

Z uwagi na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP związanych z domeną operacyjną cyberprzestrzeni, w kolejnych latach planuje się kontynuację tej formy pozyskiwania zasobów osobowych dla potrzeb  ukompletowania stanowisk służbowych podoficerów młodszych w obszarze kryptologii i cyberbezpieczeństwa, natomiast wielkości limitów miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera będą ustalane w zależności od bieżących potrzeb formowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

 Podstawa prawna

[1] Zgodnie z § 3. Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich

[2] § 5. ww. rozporządzenia

[3] Zgodnie z Decyzją Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

[4] Zgodnie z Decyzją Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Reklama
Gal
sobota, 6 czerwca 2020, 19:23

Dramat!!! Czy nikt nie zauważył ile osób będą szkolić do orkiestr (22) a ile w bardziej potrzebnych specjalizacjach? Ale przecież mamy największą orkiestrę w NATO!!!

Kola
sobota, 6 czerwca 2020, 12:05

Kiedy wracają szkolenia dla oficerów rezerwy?

Olo
piątek, 5 czerwca 2020, 20:16

Ktoś wie kiedy ruszają egzaminy na podoficerów dla żołnierzy? Bo w artykule mowa o terminach ale dla środowiska cywilnego.

sobota, 6 czerwca 2020, 06:04

Z tego co wiem to od 15 czerwca kolega jedzie do Ustki

Olo
sobota, 6 czerwca 2020, 12:49

Od 15 czerwca rusza już kurs. Ja zadałem pytanie odnoscie egzaminów wstepnych

Dr
sobota, 6 czerwca 2020, 06:01

Pierwszy tydzień października w SPSP

Lewy
sobota, 6 czerwca 2020, 08:56

Rozumiem że egzaminy wstępne już będą.. tj. Egzamin z wf i reszta i dopiero learning

Tweets Defence24