Reklama

Siły zbrojne

Kto może liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji?

Fot. Uczelnie-Wojskowe.mon.gov.pl
Fot. Uczelnie-Wojskowe.mon.gov.pl

Przeanalizowaliśmy zapisy zarządzenia MON, w sprawie warunków i trybu rekrutacji na uczelnie wojskowe. Podpowiadamy zatem, jak zwiększyć swoje szanse na studia w mundurze.

W dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej, 25 marca, opublikowano Zarządzenie nr 8/MON w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji, na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, w roku akademickim 2020/2021. Warunki oraz tryb rekrutacji, w tym informacje na temat punktów dodatkowych, jakie można zdobyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej opisano w załącznikach precyzujących zasady dla każdej z wojskowych uczelni.

Przypomnijmy, że do udziału w rekrutacji niezbędne jest przedstawienie m.in. świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, np. ukończenia nauki w klasie mundurowej, udziału w działaniach organizacji proobronnej oraz przede wszystkim stanu zdrowia. Ważnym elementem rekrutacji jest oczywiście rozmowa kwalifikacyjna, dzięki której kandydaci mają szansę na podwyższenie wyników uzyskanych podczas egzaminów.

Kandydaci mogą liczyć na premię za pełnienie służby wojskowej (NSR, terytorialna służb wojskowa, ukończona służba przygotowawcza), naukę w klasie mundurowej oraz aktywność w organizacjach proobronnych. Dodatkowo, absolwenci certyfikowanych klas wojskowych mogą liczyć na dodatkowe punkty – premia jest wyższa niż dla absolwentów pozostałych klas mundurowych.

Jak to wygląda na uczelniach?

image

Fot. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

W wyniku rozmowy komisja może przyznać maksymalnie 5 punktów, w tym:

 • 1 punkt – kandydat posiada predyspozycje i motywację do podjęcia studiów, jako kandydat na żołnierza zawodowego;
 • 2 punkty – kandydat posiada potwierdzone przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą, pełni służbę w ramach NSR lub pełni terytorialną służbę wojskową, albo jest absolwentem certyfikowanej klasy mundurowej i legitymuje się zaświadczeniem (certyfikatem) pomyślnego ukończenia programu;
 • 1 punkt – kandydat posiada zaświadczenie o przynależności do organizacji o charakterze proobronnym lub jest absolwentem klasy mundurowej, innej niż̇ certyfikowana;
 • 1 punkt – kandydat posiada poświadczone uprawnienia, kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej np. lotnicze, elektryczne, informatyczne, prawo jazdy lub inne.

 image

Grafika AMW

Akademia Marynarki Wojennej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej premiowane są m. in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej, pełnienie służby w NSR lub terytorialnej służby wojskowej, przynależność do organizacji proobronnych, ukończenie nauki w klasie mundurowej, a także zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową oraz służbę w morskim rodzaju sił zbrojnych.

Każdy z członków komisji w oparciu obowiązujące kryteria może maksymalnie przyznać 15 punktów. Natomiast kandydatowi będącemu absolwentem klasy realizującej program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, posiadającemu zaświadczenie (certyfikat) pozytywnego ukończenia programu, przyznawane jest 10 dodatkowych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

image
Grafika AWL

Akademia Wojsk Lądowych

W tym przypadku, rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej/specjalności), jak również̇ motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Komisja ocenia zakres zainteresowań́ kandydata, a także inne dodatkowe osiągnięcia oraz kwalifikacje przydatne podczas kształcenia i służby wojskowej, rekomendacje, listy polecające oraz certyfikaty np. ukończenia nauki w klasie o profilu wojskowym.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi maksymalnie 80 punktów. Co istotne, tytułem pełnienia służby w ramach terytorialnej służby wojskowej, służby w NSR lub ukończenia służby przygotowawczej komisja przyznaje 10 punktów. Ukończenie nauki w certyfikowanej klasie mundurowej o profilu wojskowym daje 13 punktów, ukończenie niecertyfikowanej klasy o profilu mundurowym daje 8 punktów, zaś przynależność do organizacji proobronnej przysporzy kandydatowi 5 punków. Rozmowę̨ kwalifikacyjną uważa się̨ za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat uzyska minimum 26 punktów.

image
Fot. LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa

Komisja w ramach rozmowy kwalifikacyjnej ocenia predyspozycję i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie sił powietrznych.

Tytułem predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym sił powietrznych kandydaci mogą uzyskać do 10 punktów, w tym za:

 • zdolności analityczne, umiejętności dokonywania prezentacji oraz asertywność́, oceniane od 0 do 3 punktów;
 • potwierdzoną działalność sportową lub społeczną, ocenianą do 0 do 3 punktów
 • ukończenie klasy ogólnej mundurowej w szkole ponadgimnazjalnej lub służba w Narodowych Siłach Rezerwowych - 2 punkty;
 • ukończenie klasy mundurowej certyfikowanej, o profilu wojskowym – 4 punkty.

W ramach oceny motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym sił powietrznych oceniania jest wiedza z zakresu lotnictwa. Gdzie, maksymalnie można zdobyć 10 punktów. Kandydatów premiuje także ukończenie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego – 4 punkty oraz studiów cywilnych w Akademii (dawniej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych) - 6 punktów.

Co z certyfikatami dla absolwentów klas mundurowych?

Blisko dwa tysiące certyfikatów, potwierdzających zrealizowanie przedmiotu edukacja wojskowa, trafi do absolwentów szkół ponadpodstawowych – uczestników II edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Certyfikat wystawiany jest przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, na podstawie otrzymanych od dyrektorów szkół formularzy z ocenami uczniów, zatwierdzonych przez radę pedagogiczną szkoły.

Dla uczniów tych klas, zwłaszcza tych, którzy wiążą swoją przyszłość z wojskiem to bardzo ważny dokument. To między innymi dodatkowe punkty podczas rekrutacji do akademii wojskowych, skrócona służba przygotowawcza lub pierwszeństwo podczas ubiegania się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej

ppłk Waldemar Krzyżanowski
Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"

Certyfikaty, jakie otrzymają uczniowie, są imiennymi dokumentami poświadczającymi, że absolwent uzyskał z przedmiotu Edukacja wojskowa pozytywną ocenę, a jego frekwencja na zajęciach nie była niższa niż 70 procent.

- Podpisane przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dokumenty trafią do absolwentów za pośrednictwem szkół sukcesywnie na przełomie kwietnia i maja – podkreśla ppłk Krzyżanowski.

Podsumowanie

Warto zauważyć korzyści, jakie płyną z ukończenia nauki w certyfikowanej klasie wojskowej. Dlatego planując przyszłą karierę i służbę w siłach zbrojnych trzeba zawczasu rozważyć naukę w szkole średniej, w której funkcjonuje klasa uczestnicząca w programie realizowanym we współpracy z resortem obrony narodowej. Warto także rozwijać swoje zainteresowania współpracując z jakąś organizacją proobronną.

Reklama

Komentarze (3)

 1. Rkfkrrkri

  Mogą sobie mieć punkciki a wartość takiego oficera sprawdzi życie

  1. Okey

   Tak jest. Byłem niedawno na rekrutacji, dostały się osoby z nadwagą, osoby które niestety wyglądają dość marnie. Główną rolę robią tam niestety studia. Osoba, która jest wysportowana, ma świadomość co czeka go w późniejszym etapie, z średnimi wynikami matur nie dostaje się. Trzeba próbować za rok.

 2. Dzika Gęś

  Na początku 3 miesięczna unitarka temat zajęć "krew i pot" i stanie się jasność i zniknie nepotyzm

  1. DDt

   Dokładnie!

 3. zakopany

  W przypadku uczelni wojskowych, jakiekolwiek punkty to bzdura. Jak spełnia wymogi to przyjmować. Na pierwszym roku przeczołgać delikwentów i tych słabych wywalić. Punkty są dobre dla cywilnych uczelni.

  1. marian

   Racja. Przyjmować wszystkich, którzy spełniają warunki formalne, a potem odsiewać. Tylko co zrobić, gdy plecaki okażą się słabsi od reszty pchorów? Jak się już młodzi poznają, to ciężko potem wywalić lepszego.

  2. Ktoś

   Jakoś muszą promować te klasy mundurowe, bo młodzież po nich nie za bardzo chcą przyjmować. A tak bez różnicy co ja czy koledzy zrobimy i tak będziemy na gorszej pozycji bo wybraliśmy normalne liceum.

Reklama