Reklama

Wiadomości

Kontrola i cyberbezpieczeństwo pod skrzydłami nowego wiceministra

Nominacja min. Michała Wiśniewskiego
Nominacja min. Michała Wiśniewskiego
Autor. MON

Ważna zmiana w resorcie obrony narodowej. Od 1 lipca pracę dwóch niezwykle ważnych departamentów nadzorował będzie podsekretarz stanu Michał Wiśniewski. Jakie inne uprawnienia otrzymał nowy wiceminister?

Reklama

30 czerwca Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisał  decyzję nr 95/MON  zmieniając dotychczas obowiązujące decyzję w sprawie kierowania resortem obrony narodowej. Zmiany obejmują podporządkowanie departamentów kontroli i cyberbezpieczeństwa podsekretarzowi stanu Michałowi Wiśniewskiemu, który otrzymał także uprawnienia do uczestnictwa w posiedzeniach stałego komitetu rady ministrów oraz komitetu rady ministrów ds. cyfryzacji, a także do podpisywania z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej dokumentów na posiedzenia obu komitetów oraz związanych z procesem uzgodnień resortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedur legislacyjnych. 

Reklama

Zmiany w MON. Dotyczą cyberbezpieczeństwa

Michał Wiśniewski nominację na stanowisko trzeciego podsekretarza stanu otrzymał 27 maja. Polityk wcześniej związany był z wieloma innymi resortami, a od 22 czerwca pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Reklama

Nowy wiceminister w pierwszej połowie roku, tj. od lutego, przez kilka miesięcy był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiadał tamże za obszar jednostek nadzorowanych i podległych, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki nieruchomościami. Wcześniej od 2017 do 2018 r. piastował stanowisko dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj też

W latach 2020 - 2022 oraz 2018-2019 był zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), odpowiedzialnym za departamenty: Innowacji, Teleinformatyki, Strategii i Analiz, Rozwoju Rynków Rolnych, Wsparcia Eksportu oraz Finansowo-Księgowy.

Wiśniewski ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studia menadżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Reklama

Komentarze (1)

  1. mar1

    Poprzednie stanowisko Wsparcie rolnictwa to wszystko tłumaczy.

Reklama