USA: prowizorium budżetowe utrzyma wydatki obronne z 2013 roku

17 września 2013, 09:22
Sekretarz Obrony USA Leon Panetta. W geście solidarności z pracownikami Departamentu Obrony, po wejściu w życie automatycznych cięć budżetowych zdecydował on o obniżeniu swojego wynagrodzenia. Fot. Staff Sgt. Cody Harding/US Army.
Reklama

Rzecznik prasowy Pentagonu George Little poinformował o prowadzeniu prac nad ostatecznym kształtem prowizorium budżetowego, które zapewni finansowanie potrzeb sektora finansów publicznych Stanów Zjednoczonych (w tym także Departamentu Obrony) po 30 września br.

Uchwalenie prowizorium budżetowego (Continuing Resolution, CR) jest konieczne ze względu na brak porozumienia Kongresu dotyczącego budżetu na  FY2014, rozpoczynający się 1 października br. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, prowizorium budżetowe pozwoli na utrzymanie wydatków obronnych na poziomie z poprzedniego roku budżetowego. W kończącym się 30 września br. FY2013 wydatki Departamentu Obrony wyniosą ok. 574 mld USD, łącznie ze środkami przeznaczonymi na działania w ramach misji ekspedycyjnych (Overseas Contingency Operations, OCO).

Prace nad kształtem CR są szczególnie trudne dla Biura ds. Zarządzania i Budżetu Departamentu Obrony, ze względu na wymogi dotyczące ograniczenia wydatków obronnych w okresie do FY2021 o ok. 50 mld USD rocznie w stosunku do pierwotnych planów, nałożone przez Budget Control Act (tzw. sequestration). W tym miejscu warto przypomnieć, że Budget Control Act pozwoli na anulowanie programu automatycznych cięć budżetowych jedynie w sytuacji, gdy administracja Stanów Zjednoczonych znajdzie sposób na obniżenie zakumulowanego deficytu budżetowego o sumę równą 1,2 bln USD w okresie do FY2021, czyli łączną kwotę automatycznych cięć w Departamencie Obrony oraz w innych obszarach, wraz z zakładanym obniżeniem kosztów obsługi długu po wejściu w życie automatycznych cięć.

Przy opracowywaniu CR dla Departamentu Obrony w warunkach obowiązywania automatycznych cięć niezbędne jest uwzględnienie m.in. sfinansowania  odtwarzania gotowości bojowej jednostek, które zostały do tej pory dotknięte przez cięcia w największym stopniu. Problem drastycznego obniżenia stopnia gotowości bojowej po wejściu w życie automatycznych cięć dotyczy głównie jednostek poszczególnych rodzajów wojsk, które nie są zaangażowane w działania ekspedycyjne i nie pozostają w obszarach, w których istnieje znaczne ryzyko wybuchu konfliktu wymagającego zaangażowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jak Bliski Wschód czy Półwysep Koreański. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić redukcje nakładów w kluczowych obszarach, jak bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni czy działania sił specjalnych.

Biorąc pod uwagę drastyczne skutki ewentualnego opóźnienia wydaje się, że prowizorium budżetowe na FY2014 zostanie ostatecznie uchwalone terminowo i zapewni ono tymczasowe finansowanie potrzeb DoD w najbliższej przyszłości. Zważywszy na zakres redukcji deficytu budżetowego wymaganego przez Budget Control Act, w celu spełnienia obostrzeń dotyczących automatycznych cięć budżetowych i jednoczesnego zachowania zdolności bojowej sił zbrojnych USA konieczne będą głębokie reformy zarówno w samym Departamencie Obrony, w tym znaczne uproszczenie struktur dowodzenia, jak i w całym systemie finansów publicznych Stanów Zjednoczonych.

Jakub Palowski

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24