Reklama

Siły zbrojne

Urlopy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Fot. por. Martyna Fedro-Samojedny/4 kpzmot, st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. por. Martyna Fedro-Samojedny/4 kpzmot, st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z zapisem nowego rozporządzenia przedstawionego do konsultacji resortowych, żołnierzowi służącemu w Wojskach Obrony Terytorialnej będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy, w wymiarze dwóch dni za każde 30 dni pełnionej służby rotacyjnie. Jak wskazuje ustawa powołująca WOT terytorialna służba wojskowa będzie pełniona na zasadzie rotacyjnej, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna.

Czas służby rotacyjnej będzie okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej na określonym stanowisku. Żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący służbę dyspozycyjnie, poza jednostką wojskową, ma pozostawać w gotowości do podjęcia działań w wyznaczonym terminie. W praktyce może oznaczać to, że przysługujący dwudniowy urlop żołnierz będzie mógł osiągnąć dopiero po roku zwyczajnej służby.

Czytaj także: Pierwsze szkolenia żołnierzy OT już w kwietniu

Ponadto żołnierzowi WOT będzie przysługiwał trzydniowy urlop okolicznościowy, o ile będzie on pełnił służbę przez trzydzieści dni nieprzerwanego okresu odbywania ćwiczeń lub pełnienia rotacyjnej terytorialnej służby wojskowej. Tak naprawdę urlop okolicznościowy przewidziany jest w przypadkach powołania go w momencie powstania sytuacji kryzysowych na terenie państwa, albowiem ustawa nie przewiduje tak długiego okresu pełnienia służby rotacyjnej.

Długoterminowa służba rotacyjna

Ustawa przewiduje, iż żołnierz OT może być wezwany do stawienia się w trybie natychmiastowego stawiennictwa do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, może nastąpić w trzech przypadkach. Po pierwsze, w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. Po drugie, w celu wzięcia udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Po trzecie, w celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem Sił Zbrojnych i roli w tym okresie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czytaj także: "Zawsze gotowi, zawsze blisko". Gen. Kukuła dla Defence24.pl o zadaniach i szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej

W praktyce długoterminowa służba rotacyjna może być w Polsce związana głównie z przypadkami dużych powodzi, które powodują zaangażowanie Wojska Polskiego w zabezpieczaniu mienia, infrastruktury krytycznej, ewakuacji ludności oraz usuwania szkód. W tym celu pododdziały WOT zostaną specjalnie sprofilowane, gdyż na terenach powodziowych powstaną kompanie o profilu wodnym, posiadające specjalne kursy z ratownictwa wodnego, lodowego czy ewakuacji ludności. Zdaniem dowódcy WOT gen. Wiesława Kukuły "profilowanie ma służyć nie tylko lepszemu przygotowaniu do walki – równie ważnym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w czasie klęsk naturalnych i zdarzeń losowych wymagających podejmowania działań ratowniczych".

W uzasadnieniu nowego rozporządzenia dotyczącego urlopów dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP zawarta została informacja, iż żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje również urlop "na czas trwania ich własnej kampanii wyborczej, w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego". Pozwala na to ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, przy czym zgodnie z jej zapisem żołnierz na ten czas otrzymuje bezpłatny urlop. Ponadto ustawa ta jasno określa, że żołnierz chcący startować w wyborach nie może należeć do partii politycznych, musi więc startować jako kandydat bezpartyjny.

WOT priorytetem MON

Wojska Obrony Terytorialnej, czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. MON chce, by w 2019 r. w nowej formacji służyło ponad 50 tys. żołnierzy. Żołnierze WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolni do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych. Pierwsze szkolenie podstawowe dla kandydatów na żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w brygadach tych województw ruszy najprawdopodobniej w kwietniu. Jednocześnie rozpocznie się formowanie kolejnych batalionów, które w przyszłym roku rozpoczną nabór i szkolenie służby terytorialnej.

Czytaj także: Wojska Obrony Terytorialnej – narzędzie skutecznego odstraszania? [RAPORT]

Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 24 kwietnia 2016 roku Koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej proces formowania oddziałów i pododdziałów WOT rozłożony został na lata 2016 – 2019. W trwającym aktualnie I etapie, obejmującym lata 2016 – 2017, utworzono Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z dyslokacją w Warszawie, sformowano trzy Dowództwa Brygad Obrony Terytorialnej (Białystok, Lublin, Rzeszów) oraz cztery bataliony lekkiej piechoty (Białystok, Siedlce, Lublin, Rzeszów). W 2017 roku planuje się sformowanie pozostałych 11 batalionów lekkiej piechoty.

 

Reklama

Komentarze (4)

 1. Maho

  Ten urlop to dotyczy pracy czy służby w WOT? Bo jeżeli pracy to firmy na pewno się bardzo ucieszą.

  1. lob

   Dwa dni urlopu w roku więcej to chyba nie jakaś tragedia dla pracodawcy, a pracownik wysportowany i sprawny to pracownik bardziej wydajny i nie chodzi tak często na zwolnienia lekarskie.

  2. Ducze

   Każdy chciałby miec dodatkowe 2 dni to przywilej. Dlaczego WOT ma miec takie przywileje ? Przeciez to nie wojsko

  3. Inka

   Na szczęście ty nie decydujesz czy to wojsko czy nie. Ale na pewno dostaną mundurowke 395 zł dla szer do 2 lat sluzby,powyżej 2 lat 2300zl prawie. Wiem gorzej ci teraz. Wojsko podobno chętnie zwróci pracodawcy też za doszkolenie wotowca. Np. Kursy elektrychne, bhp, itp. Szkoda ci? I dobrze, powinno być ci szkoda.

 2. Miro

  Jaki jest sens angażowania WOT do kompetencji straży pożarnej? Zamiast szkolić WOT w typowo ratowniczych technikach zdecydowanie lepiej doposażyć i szkolić OSP które są stworzone na takie okoliczności.

  1. lipa

   OSP doposażyć w Kałachy i na poligon, a nie po remizach szyjować

 3. Sailor

  Ciekawe co na powiedzą pracodawcy?

  1. Pracodawca

   To zależy - jeśli będzie w swoim fachu ekspertem będą tolerować hobby, jeśli będzie 'sredniakiem' - zwolnią i zatrudnia kogoś z mniej kosztownym dla pracodawcy hobby

 4. budowlanka

  Nie rozumiem. Czyli to pracodawca ma dać te dodatkowe dni urlopu? Jeśli nie będzie jakiejś sensownej rekompensaty, to skończy się jak z NSR. Nikt nie będzie chciał mieć takiego pracownika.

Reklama