Technologie

Radiostacje cyfrowe do serwisu

Fot. Radmor
Fot. Radmor

4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu uruchomiła postępowanie dotyczące "realizacji naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących sprawność techniczną radiostacji PR4G, 3501 oraz [email protected]" Termin aplikowania do udziału w procedurze upływa 7 kwietnia 2021 roku.

Postępowanie dotyczy serwisu i wsparcia eksploatacji trzech typów szyfrowanych urządzeń łączności dostarczanych przez należącą do Grupy WB spółki RADMOR:

- Radiostacji rodziny PR4G różnych typów;

- Radiostacji PR4G z systemem transmisji danych [email protected];

- Radiostacji doręczane R3501.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w szczegółowych warunkach zamówienia, które zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Wstępna ich liczba nie została ograniczona, jednak wszyscy którzy spełnią wymagania zostaną dopuszczeni do udziału w procedurze tylko jeśli ich liczba będzie mniejsza niż trzy. Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna ekonomicznie, zgodnie z kryteriami w których 90% punktacji stanowi cena a 10% okres dodatkowej gwarancji.

Reklama
Reklama

Komentarze