Reklama

Technologie

Brak chętnych do serwisowania systemów SIGINT?

Mobilna Stacja Rozpoznania "MSR-W". Fot. www.wze.com.pl
Mobilna Stacja Rozpoznania "MSR-W". Fot. www.wze.com.pl

Ze względu na brak ofert spełniających wymagania 3. Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa zmuszona była unieważnić postępowanie dotyczące naprawy, diagnostyki, konserwacji oraz utrzymujące w sprawności technicznej stacji rozpoznania systemów radiolokacyjnych POST-3MD, stacji rozpoznania lotniczych systemów radiolokacyjnych MSR-W oraz Mobilnych Zestawów Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych MZRiASR w latach 2021-2023.

Postępowanie dotyczące wsparcia eksploatacji systemów rozpoznania elektronicznego w trybie przetargowym zakończyło się niepowodzeniem. Prawdopodobnie doprowadzi to do negocjacji z podmiotem, który dotąd zajmował się zabezpieczeniem właściwego działania raz remontami i modernizacją wymienionych systemów.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. są „producentem i właścicielem dokumentacji technicznej na wymienione powyżej usługi”, jak można przeczytać np. w uzasadnieniu udzielenia zamówienia na ten sam zakres działań z 2016 roku. WZE przeprowadziły modernizację stacji rozpoznania systemów radiolokacyjnych POST-3M konstrukcji rosyjskiej do standardu POST-3MD. Z kolei systemy MSR-W i MZRiASR, opracowane przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne, dostarczono Wojsku Polskiemu już po 2000 roku. Wszystkie wymienione typy urządzeń są przeznaczone do prowadzenia pasywnego rozpoznania sygnałów radiolokacyjnych, emitowanych przede wszystkim przez statki powietrzne. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama