Autor

Aleksander Olech

Redaktor współpracujący

dr Aleksander Olech – Analityk Defence24, wykładowca na Baltic Defence College i współpracownik dla NATO. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Jego główne zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwo energetyczne, wyzwania w Afryce oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.