Reklama

Siły zbrojne

Związki o konsultacjach w sprawie podwyżek dla pracowników wojska

MON
MON
Autor. MON

Wracamy do tematu podwyżek wynagrodzeń pracowników wojska i członków służby cywilnej. O działaniach podjętych przez resort obrony narodowej informują nas związki zawodowe, które krytycznie oceniają sposób prowadzenia konsultacji przedstawiając stanowiska w sprawie wysokości podwyżek i niezbędnych zmian w obszarze zaszeregowania stanowisk oraz wysokości wynagrodzeń zasadniczych.

Reklama

Resort obrony narodowej uprzednio informował redakcję Defence24.pl o środkach budżetowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników wojska i członków służby cywilnej. Wskazano średnią kwotę na poziomie 500 zł na stanowisko, informując o konsultacjach społecznych. O przebieg konsultacji zapytaliśmy organizacje związkowe. Potwierdziły one przypuszczenia o braku aktywnego dialogu w tej sprawie, o czym informowaliśmy naszych czytelników w artykule z 9 marca. Tydzień po tej publikacji do centrali związkowych trafiły pisma skierowane przez dr Wojciecha Drobnego, dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Według informacji, do których dotarła redakcja część centrali związkowych została zaproszona do udziału w spotkaniach, które odbyły się 18 marca w siedzibie MON, a w przypadku dwóch centrali związkowych tj. NSZZ Pracowników Wojska oraz Związku Pracowników Wojska „Tarcza" takiego zaproszenia do osobistego spotkania nie wystosowano. Obie centrale zostały jedynie zaproszone do przedstawienie swoich stanowisk na piśmie do 21 marca. W opinii związkowców sposób prowadzenia konsultacji ma charakter jedynie fasadowy, a resort obrony narodowej od kilku dobrych lat nie wsłuchuje się w postulaty podnoszone przez centrale związkowe. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Redakcja Defence24.pl dotarła zarówno do treści pism zapraszających związki zawodowe do przedstawienia stanowisk w sprawie podwyżek wynagrodzeń, stanowisk przedstawionych przez stronę społeczna, jak i również do notatki, która powstała w Departamencie Spraw Socjalnych oraz pisma, które w 2018 roku do szefa resortu obrony narodowej skierował Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska „Tarcza". Aby czytelnicy mogli poznać stanowiska stron prezentujemy część z tych dokumentów.

Czytaj też

Stanowiska i dokumenty:

Zaproszenie ZW „Militaria" do udziału w spotkaniu

Pismo z zaproszeniem ZW "Militaria"

Zaproszenie ZPW „Tarcza" do przedstawienia stanowiska

Pismo z zaproszeniem ZPW "Tarcza"

Notatka ze spotkania z ZW „Militaria"

Notatka ze spotkania ZW "Militaria"

Stanowisko NSZZ PW

Stanowisko NSZZ PW

Stanowisko ZPW „Tarcza"

Stanowisko ZPW "Tarcza"

Pismo centrali związkowych do MON (17.12.2018)

Pismo Związków PW cz.1
Pismo Związków PW cz. 2

Co dalej?

Na tym etapie resort obrony nie wpracował jeszcze zasad, wg których zostaną podzielone środki finansowe. Przeprowadzono konsultacje oceniane przez związki zawodowe jako fasadowe i nie pełne, a stanowiska resortu i centrali związkowych są w wielu kwestiach rozbieżne. Resort obrony narodowej w opinii związkowców po raz kolejny stara się przesunąć kluczowe decyzje w sprawie zmian systemowych w sferze wynagrodzeń, tym razem pod pretekstem wejścia w życie przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Czy w tej sprawie nastąpi oczekiwany przez związki zawodowe przełom czas pokaże. Niewątpliwie niezbędne są zmiany systemowe w tym zakresie.

Reklama

Komentarze

    Reklama