Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w pilnej potrzebie operacyjnej

Fot. st. chor. Adam Roik/Zespół Reporterski CC DO SZ
Fot. st. chor. Adam Roik/Zespół Reporterski CC DO SZ

Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 65/MON wprowadzającą zmiany w procedurze pozyskania sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

Wprowadzona decyzją z 14 maja zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do występowania o rozpoczęcie procedury pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) w ramach pilnej potrzeby operacyjnej do Sekretarza Stanu MON. Od teraz z odpowiednim wnioskiem będącym wynikiem zidentyfikowanej potrzeby pozyskania SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, poza Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, występować będzie mógł również Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. W obu przypadkach o takim wniosku poinformowany musi być Szef Sztabu Generalnego WP.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do powoływanego, na podstawie wniosku Dowódcy Operacyjnego RSZ lub Dowódcy Generalnego, Zespołu do przeprowadzenia procedury pozyskania SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej dołączeni będą, jako jego członkowie, stosownie do potrzeb także przedstawiciel/przedstawiciele DGRSZ.

Reklama
Reklama

Wspomniana decyzja poszerza katalog uprawnionych do wnioskowania o pozyskanie sprzętu w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Dotychczas mógł to być jedynie Dowódca Operacyjny RSZ. Na podstawie tego można domniemywać, że ta procedura miała w założeniu być związana głównie z zakupami na rzecz kontyngentów wojskowych czy sił utrzymywanych w dyżurze bojowym w dyspozycji DO RSZ. Obecnie o jej wszczęcie będzie mógł wnioskować również Dowódca Generalny RSZ, dzięki czemu pozyskiwanie sprzętu w ramach pilnej potrzeby operacyjnej stanie się łatwiejsze.

Przypomnijmy, że decyzja nr 141/MON określa funkcjonowanie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP, w tym procesu pozyskiwania SpW oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych oraz usług, a także dostaw, usług i robót budowlanych bezpośrednio związanych z SpW oraz czynności osób funkcyjnych resortu obrony narodowej w ramach tego systemu. Jednym z „elementów” tego systemu pozyskiwania jest pilna potrzeba operacyjna, definiowana jako potrzeba pilnego pozyskania SpW lub usługi bezpośrednio związana z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub gdy ze względu na wyjątkową sytuację istnieje konieczność pilnego pozyskania SpW lub usług. Procedura pilnej potrzeby operacyjnej, zmieniana obecną decyzją, stanowi załącznik do decyzji 141/MON.

Reklama

Komentarze

    Reklama