Siły zbrojne

Zmiany personalne w Czarnej Dywizji

Fot. st. chor. Rafał Mniedło
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Jak informują służby prasowe 11LDKPanc, w Żaganiu odbyła się uroczystość przekazania dowództwa jednostki. Dotychczasowy dowódca, gen. dyw. Stanisław Czosnek, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ, a na jego miejsce desygnowany został gen. bryg. dr Dariusz Parylak. W uroczystości wziął udział I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ, gen. broni pil. Jan Śliwka 

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się 19 marca br. w Sali Tradycji Czarnej Dywizji. Jej przebieg został zaplanowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, jednak, ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, miała ona charakter bardzo skromny i kameralny. Udział w uroczystości wziął gen broni pil. Jan Śliwka I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ, a także najbliżsi współpracownicy i podlegli żołnierze dowódcy 11LDKPanc oraz władze samorządowe Żagania.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

„Nieubłaganie nadszedł czas zamknięcia jednego z najważniejszych etapów w moim życiu – dowodzenia 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej (11LDKPanc). Służąc największej pasji mojego życia, wiele się nauczyłem, wiele doświadczyłem i co najważniejsze, poznałem wiele wspaniałych osób” – mówił do zebranych gen. dyw. Stanisław Czosnek.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Generał Czosnek tuż po przybyciu do Sali Tradycji dokonał wpisu do księgi pamiątkowej, a następnie rozpoczęła się właściwa część uroczystości. Po odczytaniu decyzji i nominacji na nowe stanowiska służbowe, miał miejsce główny punkt uroczystości przekazania sztandaru jednostki wojskowej. Generał Czosnek przekazał sztandar wojskowy jednostki dotychczasowemu zastępcy generałowi Parylakowi, który odtąd pełnił będzie obowiązki dowódcy Czarnej Dywizji.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

 Generał Czosnek pożegnał się tym samym ze sztandarem. Pożegnanie ze sztandarem jest dla każdego żołnierza chwilą wyjątkowo doniosłą. Jest wyrazem szacunku dla tradycji, przywiązaniem do jednostki wojskowej, a jednocześnie oddaniem hołdu i czci poprzednikom.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Generał Parylak zwracając się do generała Czosnka mówił: „zaledwie półtora roku temu zaczęła się nasza wspólna służba w Dowództwie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Twoja maksyma „pracuj mądrze, nie ciężko” wyzwalała w nas wszystkich dodatkowe pokłady energii i zaangażowania, zgodnie z zasadą, że „minimum, które musimy zrobić, to dać z siebie maksimum”. Dowódca nigdy nie działa sam, a sukcesy może odnosić dzięki poświęceniu i umiejętnością swoich żołnierzy. Twoje rozkazy, stawianie zadań, stawały się naszym zobowiązaniem do wykonania założonych celów na najwyższym poziomie. Zawsze przy tym okazujesz szacunek dla podwładnych i wysłuchujesz ich zdania.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Wspólnie wykonane ćwiczenia z wojskami i szkolenia dowódczo-sztabowe potwierdzały Twoją pewność w działaniu, a szybkość wybranych wariantów działania decydowała niejednokrotnie o powodzeniu i osiąganiu celów szkolenia – „ czas jest największą wartością i nie marnujemy go na byle co”. Delegowanie odpowiedzialności i samodzielności w działaniu ugruntowała we mnie, jako Dowódcy 10.Brygady Kawalerii Pancernej, pewność, że masz pełne zaufanie do mojego dowodzenia i za to szczególnie Ci dziękuję. Jestem przekonany, że czas naszej wspólnej służby przyczyni się do stawiania czoła nowym wyzwaniom, zgodnie z zasadą „Czarnej Dywizji” – zawsze gotowi, zawsze na czas, ready to fight”.

image
Fot. st. chor. Rafał Mniedło

Korzystając z okazji pobytu w Czarnej Dywizji, gen. broni pil. Jan Śliwka odwiedził żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej, wspierających Straż Graniczną na przejściach granicznych w Przewozie i Łęknicy.

Komentarze