Reklama

Siły zbrojne

Zmiana na czele Agencji Mienia Wojskowego

Fot. CO MON
Fot. CO MON

Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Agnieszkę Bolestę na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Jak podkreśla rzeczniczka AMW Małgorzata Weber, nowa prezes Agencji jest doświadczonym menedżerem i urzędnikiem państwowym z 20-letnim stażem. W latach 2005-2007 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, następnie doradcą technicznym w Najwyższej Izbie Kontroli oraz dyrektorem Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA, a przez ostatnie dwa lata zarządzała spółką AMW TBS KWATERA.

Obecnie kierownictwo Agencji Mienia Wojskowego stanowią trzy osoby. Dotychczasowy p.o. prezes Dominik Zaremba kontynuował będzie pracę na stanowisku zastępcy prezesa Agencji odpowiedzialnego za zagospodarowanie nieruchomości i zakwaterowanie. W składzie kierownictwa Agencji Mienia Wojskowego pozostaje też drugi z zastępców – Piotr Jastrzębski, który nadzoruje obrót specjalny i gospodarkę mieniem ruchomym. Poniżej życiorys nowej prezes Agencji Mienia Wojskowego.

Agnieszka Bolesta jest absolwentką Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2002-2005 była dyrektorem Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, następnie (2005–2007) podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Od 2008 r. przez osiem lat była doradcą technicznym w Najwyższej Izbie Kontroli, a następnie dyrektorem (2016-2018) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W latach 2018-2020 objęła stanowisko prezesa zarządu jednej ze spółek Agencji Mienia Wojskowego — AMW TBS KWATERA. Spółka KWATERA administruje zasobem mieszkaniowym na potrzeby sił zbrojnych RP o łącznej powierzchni ponad 3 mln m². Zarządza ona ponad 32 tys. lokali, specjalizując się w obsłudze mieszkań służbowych (także wojskowych) i na wynajem.

Ukończyła między innymi studia podyplomowe z zakresu: zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe z zakresu badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Należała do grona założycieli Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, gdzie w latach 2000-2002 pełniła funkcję sekretarza zarządu stowarzyszenia.

Złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy: dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2004), do Państwowego Zasobu Kadrowego (2007) oraz z wynikiem bardzo dobrym — egzamin kontrolerski (2010).

Reklama

Komentarze

    Reklama