Siły zbrojne

Zastępcy szefa Sztabu Generalnego wyznaczeni

Fot. MON/Twitter

Minister Obrony wyznaczył gen. broni Piotra Błazeusza na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. dyw. Dariusza Plutę na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP – poinformował MON na Twitterze.

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Minister Obrony Mariusz Błaszczak z dniem 26 września wyznaczył gen. broni Piotra Błazeusza na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Błazeusz zastąpił na tym stanowisku gen. broni dr. inż. Tadeusza Mikutela. Z kolei gen. dyw. Dariusz Pluta został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał broni Piotr Błazeusz służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie był promowany do stopnia podporucznika w 1994 roku. Pierwsze stanowisko dowódcy plutonu szturmowego objął w 1996 roku w 10 batalionie desantowo–szturmowym 6 Brygady Desantowo–Szturmowej. Następnie pełnił służbę jako specjalista do spraw NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON. Kolejne stanowiska służbowe to zastępca attaché obrony w Waszyngtonie, starszy specjalista w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP i dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2007 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP, a następnie wykonywał obowiązki szefa szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.

14 sierpnia 2009 roku został dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a 15 sierpnia otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych, X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Potem od 2013 roku pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Następnie w 2017 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 2019 roku objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE). Jednocześnie otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji. 16 lipca 2021 roku objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Czytaj też

Gen. dyw. dr Dariusz Pluta w latach 1989-1997 pełnił służbę w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, a następnie w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS w Warszawie. W latach 1997-2002 służył w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2004-2006 był szefem Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P5, a następnie (w latach 2007-2011) szefem Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 2011-2015 był dowódcą 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, a następnie szefem Zarządu Planowania Logistycznego J-4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie (2015-2016). 16 grudnia 2016 decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 1 sierpnia 2018 został mianowany na stopień generała brygady. 3 sierpnia 2020 decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 1 marca 2021 r. mianowany na stopnień generała dywizji.

Czytaj też

Komentarze (1)

  1. Valdi

    250 Abramów 212 K9 180 K2 Plus systemy Camm Plus Patriot X4 Będzie trochę roboty