Reklama

Siły zbrojne

Zamówienia - światłowód i łączność satelitarna

Artystyczna wizja satelity GovSat-1. Ilustracja: SES
Artystyczna wizja satelity GovSat-1. Ilustracja: SES

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi dwa istotne dla sił zbrojnych postępowania, dzięki którym żołnierze pełniący służbę w kraju oraz poza granicami państwa będą mogli skorzystać z sieci telekomunikacyjnych z użyciem światłowodu oraz łączności satelitarnej. Sprawdzamy, gdzie powstanie infrastruktura światłowodowa oraz w oparciu o jakie kryteria zostaną wyłonieni wykonawcy tych usług?

Po Braniewie i Hrubieszowie przyszedł czas na inwestycje w infrastrukturę światłowodową, która połączy Legionowo z Białobrzegami i Warszawą.

Inwestycja jest ważna, ponieważ w tych miejscowościach znajdują się m.in. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Operacji Cybernetycznych Sił Zbrojnych czy Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, a także szpital wojskowy w Legionowie.

Logistycy z CZC SZ, jednostki podporządkowanej bezpośrednio pod NCBC i gen. bryg. Karola Molendę 14 kwietnia uruchomili postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Celem inwestycji będzie budowa linii światłowodowych i miedzianych pomiędzy budynkami 33. Regionu Wsparcia Teleinformatycznego a budynkiem należącym do Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie i w Warszawie. W dokumentacji przetargowej określono szereg wymagań technicznych i organizacyjnych, którym sprostać powinien przyszły wykonawca lub wykonawcy.

Termin składania ofert upływa 5 maja o godz. 9:00, a kryterium na podstawie, którego wyłoniony zostanie zwycięzca uwzględnia cenę (60 procent), okres gwarancji i rękojmi (20 procent) oraz czas realizacji (20 procent). Termin wykonania zamówienia określono na 150 – 180 dni. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę ponad 1,4 miliona złotych.

W tym samym dniu CSC SZ uruchomiło postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę umowy ramowej związanej z dzierżawą segmentu satelitarnego dla stacji VSAT, kompleksowego zabezpieczenia systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania sił zbrojnych poza granicami państwa, satelitarnego dostępu do Internetu, satelitarnego dowiązania do wydzielonej sieci transmisji danych niezależnie od lokalizacji, kompleksowego zabezpieczenia systemu satelitarnego na terenie Polski oraz dzierżawę pasma satelitarnego dla stacji VSAT. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o kryterium ceny (100 procent), a kres zobowiązania to cztery lata. Termin składania ofert upływa 13 maja o godz. 10:00, a oferta musi zachować ważność do 9 września 2021 roku.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama