Siły zbrojne

Wybrano nowego Szefa Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Twitter

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wyznaczeniu nowego Szefa Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Zarząd ten jest nową komórką organizacyjną Dowództwa Generalnego RSZ powstałą z wyodrębnienia z dotychczas istniejącego Zarządu Wojsk Lotniczego. Do tej pory Inspektor Sił Powietrznych miał tylko jednego zastępcę będącego równocześnie szefem Zarządu Wojsk Lotniczych.

W poniedziałek nad ranem (tj. 7 listopada br.) Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało, że wicepremier Mariusz Błaszczak wyznaczył pułkownika pil. Krzysztofa Zwolińskiego na stanowisko Szefa Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego - Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym SZ.

Inspektorat Sił Powietrznych jest komórką organizacyjną Dowództwa Generalnego RSZ bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu RSZ. Jest ona przeznaczona do przygotowywania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami, sztabami i wojskami jednostek merytorycznie nadzorowanych. Zarząd Lotnictwa Śmigłowcowego to z kolei nowa komórka Dowództwa Generalnego RSZ, która powstała z wyodrębnienia z dotychczas istniejącego Zarządu Wojsk Lotniczego.

W lutym 2022 r. płk pil. Krzysztof Zwoliński przekazał dowodzenie 56. Bazą Lotniczą w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w Dowództwie Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych.

Komentarze