Reklama

Siły zbrojne

Wojskowy egzamin ze sprawności fizycznej w 2021 roku

Fot. M.Hajkowicz, plut. J. Pietnoczko/9 BKPanc.
Fot. M.Hajkowicz, plut. J. Pietnoczko/9 BKPanc.

Jak wyglądał będzie tegoroczny egzamin ze sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych? Czy wirus nadal będzie rozdawał karty i w jaki sposób wpłynie na termin oraz sposób przeprowadzania sprawdzianu? Resort obrony narodowej przygotował już projekt zmian w rozporządzeniu, które określa zasady przeprowadzenia egzaminu.

26 kwietnia w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej. Dokument na tym etapie jest w fazie uzgodnień, a w uzasadnieniu zawarto wniosek o procedowanie projektu w trybie przyśpieszonym z uwagi na „ważny interes państwa”. Wskazano przy tym na konieczność jak najszybszego wprowadzenie zmian tak, aby możliwym było przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych jeszcze w tym roku. Ministerstwo liczy na możliwość wejścia w życie rozporządzenia z chwilą jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jakie zmiany zaproponowano?

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie szefa resortu obrony narodowej z 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2331) określa, że sprawdzian prowadzony jest w kwietniu, maju i czerwcu (termin podstawowy) oraz w lipcu i wrześniu (termin dodatkowy – nieobecni oraz poprawiający oceny). Resort obrony narodowej z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 zamierza wydłużyć czas prowadzenia sprawdzianu i dokonać zmiany terminu prowadzenia sprawdzianów poprawkowych.

W projekcie przewidziano wydłużenie terminu podstawowego oraz dodatkowego do października 2021 roku. Egzaminy zostaną zorganizowane w terminach i miejscach wskazanych przez komisje egzaminacyjne. Rozszerzony zostanie także katalog podstaw do zwolnienia z egzaminu z przyczyn zdrowotnych. Do tej pory był on zdaniem resortu niepełny i nie obejmował wszystkich okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną. Wprowadzono także kosmetyczne zmiany poprawiając oczywiste omyłki w tabeli punktowej stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Podsumowanie

Czy projekt rozporządzenia ma szansę na przyśpieszoną ścieżkę legislacyjną? Czy w tym roku egzaminy zostaną przeprowadzone do końca października? A może tak jak w roku ubiegłym sprawdzian sprawności fizycznej zostanie odwołany? Odpowiedzi na te pytania tym etapie jeszcze nie znamy. Wszystko jest bowiem możliwe – wiele zależy od tempa szczepień i rozwoju sytuacji epidemicznej.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama