Siły zbrojne

Wojsko Polskie przetestuje systemy antydronowe

Fot. Maciej Szopa/Defence24
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Wojsko Polskie planuje przeprowadzenie testów urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Ma to najprawdopodobniej związek z planami pozyskania tego typu systemów na potrzeby Sił Zbrojnhych RP w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony różnego rodzaju dronów również z punktu widzenia militarnego.

Organizatorami testów dostępnych obecnie na rynku i oferowanych systemów antydronowych pod kątem przydatności dla wojska i służb mundurowych są m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Policja, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Dowództwo Operacyjne RSZ, powodem prowadzenia testów są gwałtowny rozwój i coraz bardziej powszechna dostępność bezzałogowych statków powietrznych. To powoduje konieczność rozwijania technologii do ich wykrywania i zwalczania. Dodatkowo zdaniem wojskowych dotychczas deklarowane zdolności producentów systemów i urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowcom nie zawsze znajdowały potwierdzenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Celem testów ma być sprawdzenie realnych możliwości dostępnych aktualnie na rynku systemów do wykrywania i przeciwdziałania BSP. Chęć udziału w nich zainteresowane podmioty posiadające w swojej ofercie systemy do wykrywania i/lub przeciwdziałania bezzałogowcom klasy mikro i mini mogą dokonywać poprzez przesłanie do dnia 8 czerwca br. do godziny 12:00, wypełnionego zgłoszenia w formie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, na adres Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: email: [email protected] lub fax: 261-855-896.

Cykl testów zgłoszonych przed producentów/dystrybutorów systemów ma odbyć się na poligonie wojskowym Jagodne. Pierwsza edycja jest zaplanowana na termin 22-26 czerwca br. i weźmie w niej udział 5 zakwalifikowanych podmiotów. W trakcie testów mają zostać zasymulowane warunki wymagające osłony obiektu punktowego. Organizatorzy deklarują zapewnienie do testów bezzałogowych statków powietrznych klasy mini i mikro, umożliwiających wykonywanie operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania. Przy ich pomocy będą wykonywane loty w kierunku obiektu, z dowolnego azymutu.

Głównym zadaniem każdego systemu biorącego w próbach będzie, w zależności od deklarowanych zdolności, wykrycie i/lub przeciwdziałanie (kinetyczne i/lub niekinetyczne). Każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał dedykowany 1 dzień do rozwinięcia i przygotowania do pracy swojego produktu oraz poddania wewnętrznym testom. Organizator gwarantuje także jednakowe warunki udziału pod względem terenowym, czasowym oraz zachowania tajemnicy handlowej (separacja z innymi uczestnikami). Testy zostaną ocenione pod kątem efektywności przez zespół złożony z przedstawicieli organizatorów.

Podmioty, które nie zakwalifikują się do pierwszej edycji testów, będą miały możliwość uczestniczyć w kolejnych edycjach prób planowanych w drugiej połowie br. Organizatorzy zastrzegają, iż prowadzone testy nie są elementem żadnego trwającego postępowania dotyczącego zamówień publicznych. Ich celem ma być jedynie oszacowanie potencjału poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu bezzałogowcom i poszerzenie bazy wiedzy organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieujawniania wyników testów oraz swoich wymagań względem testowanych systemów/urządzeń.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.