Reklama

Siły zbrojne

Wojskowe mikro drony na zakręcie

Dron Matrice 300 RTK oferowany jest m.in. służbom ratowniczym oraz porządku publicznego, for. DIJ Enterprice
Dron Matrice 300 RTK oferowany jest m.in. służbom ratowniczym oraz porządku publicznego, for. DIJ Enterprice

Jak dowiedziało się Defence24.pl, w postępowaniu na dostawę Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mikro zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Według przekazanej przez Inspektorat Uzbrojenia MON informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczący w postępowaniu na dostawę BSP klasy mikro Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), po dokonaniu wyboru oferty przez zamawiającego, wniósł 24 kwietnia br. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Według prawa ono zostać rozpatrzone w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia. Jednak, o czym pisaliśmy wcześniej w Defence24.pl, w związku z wprowadzonymi na terytorium kraju obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii SARS-COV-2 i związanym z tym ograniczeniem funkcjonowania KIO, termin rozpatrzenia odwołania może ulec zmianie.

Przepisy pozwalające na wznowienie w szerszym zakresie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej mogą zostać wprowadzone w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy 3.0). Zgodnie z przepisami art. 15 zzs ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych bieg terminów w postępowaniach został wstrzymany z uwagi na sytuację epidemiczną. Projekt "tarczy 3.0" przewiduje zniesienie tego przepisu i wprowadzenie rozwiązań pozwalających na ponowne prowadzenie w ramach postępowań odwoławczych także rozpraw z udziałem stron (z możliwością wykorzystania urządzeń do zdalnej transmisji dźwięku lub obrazu), co wcześniej nie było możliwe. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Wprowadzenie tych przepisów w życie może ułatwić rozpoznanie odwołania przez KIO i dalsze kontynuowanie postępowania przez Zamawiającego. 

Przypomnijmy, że w postępowaniu na BSP klasy mikro IU oprócz wspomnianego ITWL, udział wzięła firma Asseco Poland S.A. Obydwu wykonawców zaoferowało systemy, które zdobyły po 2 na 15 punktów procentowych za parametry techniczne. Także gwarancja w obu przypadkach wynosiła 24-miesiące. Decydująca okazała się cena, Asseco Poland zażądało za swoją ofertę 4,627 mln PLN, a ITWL nieco więcej – 4,875 mln PLN. Z tego powodu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Asseco Poland, mimo że budżet zamawiającego dopuszczał wydatek do 5,24 mln PLN. Dostawy sześciu zestawów BSP przeznaczonych do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji w różnorodnym środowisku, przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych i podczerwieni, zgodnie z planami miały zakończyć się do 30 listopada 2020 roku.

Nie wiadomo jakiego typu system zaoferowało Asseco Poland, ale w ubiegłym roku rozpoczęło współpracę z firmą Dilectro, dystrybutorem dronów marki DJI. Celem tej współpracy było "zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych platform bezzałogowych dla służb mundurowych". Polskie stacje kierowania i kontroli oraz oprogramowanie do sterowania i nadzorowania wykonywanych operacji do tego sprzętu miało dostarczyć Asseco.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.