Siły zbrojne

Wojsko kupuje naboje dla Jastrzębi

F-16 Polskich Sił Powietrznych. Fot. B. Sulik
F-16 Polskich Sił Powietrznych. Fot. B. Sulik

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu postępowania którego celem jest pozyskanie amunicji do działek samolotów F-16C/D Block 52+ należących do Polskich Sił Powietrznych.

Uzbrojeniem strzeleckim Jastrzębi są napędzane elektrycznie sześciolufowe działka Vulcan systemu Gatlinga. Wykorzystują one m.in. amunicję 20 mm MP LD M70 A1 (wielozadaniową) i osiągają teoretyczną szybkostrzelność do 6 tys. strzałów na minutę. 

Postępowanie na pozyskanie 20 mm nabojów z pociskiem MP LD M70 A1 lub innych równoważnych, dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP będzie realizowane w procedurze ograniczonej, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W pierwszym etapie starający się o udział w postępowaniu będą musieli:

  • wnieść wadium w kwocie 180 000 PLN;
  • wykazać się posiadaniem koncesji wydanej na podstawie Ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • przedstawić dowód poprawnego wykonania przynajmniej jednej dostawy środków bojowych lub amunicji lub środków pirotechnicznych o wartości nie niższej niż 1 500 000 PLN w okresie nie krótszym niż 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • przedstawić oświadczenie, że firma nie znajduje się w likwidacji;
  • wykazać się posiadaniem aktywów lub zdolności kredytowych na kwotę nie niższą niż 1 500 000 PLN.

W kolejnym etapie zostanie wyłoniona grupa do 10 podmiotów (którzy wykonali największą liczbę wspomnianych  dostaw - każda dostawa to 1 punkt w klasyfikacji - aż do pięciu i więcej dostaw, które łącznie dają 5 punktów). Zaproszonym do składania ofert zostanie przedstawiona SIWZ, zawierająca m.in. liczby nabojów wymaganych w poszczególnych latach.

Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium ekonomiczne (cena - waga 80%, gwarancja - waga 20%).  Termin składania dokumentów to 3 stycznia 2020, godzina 12:00. Dostawa amunicji będzie musiała zostać zrealizowana do dnia 31 października 2022 r.

Jednym z producentów amunicji 20 mm do myśliwców F-16 jest spółka Mesko SA, która pozyskała te zdolności w ramach transferu technologii od norweskiego Nammo w ramach offsetu za F-16.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.