Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupuje kasety minowe do ćwiczeń

Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Agencja Uzbrojenia poinformowała o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę kaset minowych z makietami min MN-123/0. Dostawa ma się odbyć w latach 2022-2024 w ilości 550 kpl za 8,8 mln zł.

Reklama

Cały przetarg jest realizowany w ramach negocjacji bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2022-2024 kaset minowych z makietami min MN-123/0, w ilości 550 kpl. Całkowita końcowa wartość zamówienia wynosi 8,86 mln zł z VAT.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Wykonawcą, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. Umowa z wykonawcą została zawarta 26 lipca bieżącego roku. Kaseta minowa do min oraz makieta miny przeciwpancernej MN-123/O, a także dokumentacja techniczna do ich produkcji opracowane zostały przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BZE „BELMA" S.A. w ramach realizacji pracy wdrożeniowej pt. Kaseta minowa ISM. Podmiot ten jest jedynym dostawcą planowanych do pozyskania wyrobów. Zakłady Elektroniczne BZE są jedynym producentem wszystkich odmian min narzutowych MN-123, ręcznych MR-123 i kaset minowych dla Sił Zbrojnych RP. Według wyjaśnień w Dzienniku Urzędowym UE jest potrzebny do uzupełnienia magazynów. Kasety minowe z makietami min przeciwpancernych MN-123/0 są zużywane w czasie ćwiczeń obsług pojazdów minowania oraz zadań saperskich.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla ww. systemów minowania narzutowego czas ich eksploatacji wynosi 30 lat, co wskazuje na potrzebę zapewnienia dostaw środków bojowych do minimum 2050 r – czytamy w komunikacie.

Według wyjaśnień ws. zakupu pozyskanie kaset minowych z makietami min ma na celu umożliwienie szkolenia obsług na zasadach identycznych jak przy wykorzystaniu min bojowych, przy maksymalnym ograniczeniu zagrożenia związanego z pracami z materiałami wybuchowymi.

Czytaj też

Miny przeciwpancerne MN-123 przeznaczone są do tworzenia pól minowych za pomocą Inżynieryjnego Systemu Minowania Narzutowego ISM Kroton, a w niedalekiej przyszłości będą także używane przez Pojazdy Minowania Narzutowego Baobab-K. Ten ostatni, opracowany przez konsorcjum kierowane przez Hutę Stalowa Wola, na podwoziu Jelcza, przeszedł już badania kwalifikacyjne.

Mina MN-123 wyposażona jest w ładunek kumulacyjny dwustronnego działania oraz zapalnik niekontaktowy. Zadziałanie miny następuje pod obrysem przejeżdżającego nad nią pojazdu. Mina występuje w trzech odmianach: bojowej MN-123, ćwiczebnej MN-123C oraz jako makieta MN-123/O. Wersje treningowe przeznaczone są do szkolenia załóg pojazdu lub transportera minowania narzutowego oraz drużyn saperów w zakresie ustawiania narzutowego pól minowych. Miny pakietowane są po 5 sztuk w kasecie minowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama