Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupuje części do wież Rosomaków

Fot. Archiwum WP
Fot. Archiwum WP

4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu poinformowała o rozpisaniu postępowania które ma wyłonić dostawcę technicznych środków materiałowych do systemu wieżowego Hitfist-30P. Systemy tego typu używane są na KTO Rosomak, znajdujących się w eksploatacji w pododdziałach zmotoryzowanych.

Postępowanie realizowane będzie w procedurze ograniczonej, wnioski o dopuszczenie podmiotów do udziału w postępowaniu należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godziny 08:00. Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Jedynym kryterium, które ma być wykorzystane przy ocenie ofert jest cena. Wadium wynosi 148 tys. PLN.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualną koncesję w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 2 mln PLN oraz przedstawienia wykazu diagnostycznych środków bojowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dostawy miałyby być realizowane w okresie 5 lipca - 22 listopada br.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Marko

    A Wogule Rosomak miał być hitem eksportowy a tu chała niewypał

  2. Wojciech

    Nie rozumiem po co o tym pisać. Normalne bieżące zakupy eksploatacyjne.

Reklama