Siły zbrojne

Wojsko kupuje amunicję dla Goździków

Fot. chor. Rafał Mniedło.
Fot. chor. Rafał Mniedło.

3 Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o rozpoczęciu postępowania na pozyskanie pocisków odłamkowo-burzących do samobieżnych haubic 2S1 Goździk.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3200 pocisków odłamkowo-burzących HB D-30, przeznaczonych do strzelania z haubic samobieżnych 2S1 Goździk. Ma ona zostać zrealizowana w czasie wynikającym z najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż do 30 października bieżącego roku. Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu ograniczonego, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Oferty będą oceniane pod kątem kosztu (waga 85) i terminu realizacji zamówienia (waga 15). Pociski będą używane do strzelania z armatohaubic samobieżnych 2S1 Goździk, na podwoziu gąsienicowym, stanowiących podstawowe wyposażenie większości dywizjonów artylerii w brygadach pancernych i zmechanizowanych Wojska Polskiego. Donośność standardowych pocisków odłamkowo-burzących to 15,3 km, z dodatkowym napędem rakietowym 21,9 km.

„Goździki” używane w Wojsku Polskim zostały stopniowo zmodernizowane poprzez wyposażenie w system kierowania ogniem Topaz, opracowany przez WB Electronics. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. dostarczały Wojsku Polskiemu pociski kasetowe Hesyt-1, przeznaczone dla haubic 2S1. Systemy artyleryjskie tego typu będą stopniowo zastępowane, w tym przez armatohaubice samobieżne Krab, przeznaczone na uzbrojenie brygad pancernych i pułków artylerii.

Haubice typu 2S1 były szeroko stosowane m.in. przez obie strony konfliktu na Ukrainie.

Komentarze