Siły zbrojne

Wojsko kupiło reprezentacyjne MSBS

Inspektorat Uzbrojenia zawarł z Fabryką Broni w Radomiu kolejny kontrakt na dostawę 490 karabinków reprezentacyjnych MSBS-R. Wartość umowy to ponad 5,5 mln zł. 

Kontrakt na kolejne karabinki dla jednostek reprezentacyjnych został zawarty 31.08.2017 w wyniku negocjacji z jednym podmiotem rozpoczętych w czerwcu 2017 roku. W uzasadnieniu możemy przeczytać:   

Zmiana Wykonawcy, a tym samym pozyskanie innych karabinków reprezentacyjnych, spowodowałaby ich niekompatybilność z już wprowadzonymi i użytkowanymi w SZ RP, oraz nieproporcjonalnie duże trudności w jego użytkowaniu i utrzymaniu (w tym w zabezpieczeniu logistycznym). Powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia Fabryce Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. w Radomiu – w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131 h ust. 6 pkt 4 ustawy, w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.

uzasadnienie Inspektoratu Uzbrojenia

MSBS Reprezentacyjny i GROT
Karabinek reprezentacyjny MSBS-R i karabinek bojowy Grot z granatnikiem - fot. J.Sabak

W związku z powyższym Inspektorat Uzbrojenia pozyskał w wyniku negocjacji z jednym oferentem, który na mocy umowy z marca 2016 roku dostarczył już 150 egzemplarzy 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego, opartego na systemie broni MSBS dla jednostek reprezentacyjnych Wojska Polskiego, podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa. Zastąpiły one w tych formacjach posowieckie karabinki wz. 1945 SKS. Nowy kontrakt na 490 karabinków MSBS-R został upubliczniony w Dzienniku Urzędowym UE w połowie września. Wartość brutto umowy wyniosła 5,538 mln PLN.

Czytaj też: Karabinek MSBS Grot. Nowa generacja polskiej broni [Analiza] 

 

5,56 mm karabinek reprezentacyjny to odmiana karabinka MSBS, strzelająca wyłącznie amunicją ćwiczebną. W porównaniu z pierwowzorem, karabinkiem podstawowym MSBS, zastosowano w nim lufę długości 508 mm, wydłużono łoże, magazynek ma pojemność 10 nabojów, a broń ma stałą kolbę, wzmocnioną dla zwiększenia sztywności niezbędnej podczas wykonywania musztry paradnej.

Karabinek reprezentacyjny jest bronią strzelecką powtarzalną, w której wszystkie czynności przeładowania broni użytkownik wykonuje ręcznie. Podstawową różnicą pomiędzy bronią w wariancie bojowym i reprezentacyjnym jest specjalny moduł lufy, pozwalający na wykorzystanie wyłącznie amunicji ślepej. W wyniku wykorzystania cechy charakterystycznej systemu MSBS, tj. modułowości konstrukcji, karabinek reprezentacyjny można bez trudu przekształcić w karabinek standardowy w wersji bojowej.

Zamawiający uznaje za konieczne wznowienie dostaw 5,56 mm karabinków reprezentacyjnych przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Fabrykę Broni „ŁUCZNIK” – Radom Sp. z o.o. […] Wprowadzenie do użytkowania kolejnego rodzaju 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego: 1) utrudniłoby realizację procesu szkolenia pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego, w szczególności Dowództwa Garnizonu Warszawa; 2) mogłoby spowodować konieczność zmiany lub opracowania nowych zasad w ceremoniale wojskowym dla tych pododdziałów; 2) nie zapewniłoby jednolitości w wyglądzie zewnętrznym ww. pododdziałów oraz podobieństwa do wersji bojowej 5,56 mm standardowego karabinka MSBS – Grot; 3) wymusiłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów oraz użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego karabinka reprezentacyjnego.

uzasadnienie Inspektoratu Uzbrojenia

Czytaj też: Pierwszy kontrakt na "reprezentacyjne" karabinki MSBS dla Wojska Polskiego 

 

 

 

Komentarze