Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi Polowe Kancelarie Kryptograficzne

Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKK-s / Fot. WZŁ nr 1
Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKK-s / Fot. WZŁ nr 1

Inspektorat Uzbrojenia zdecydował o zamówieniu w Wojskowych Zakładach Łączności 50 kompletów Polowych Kancelarii Kryptograficznych  na samochodach (PPK-s). W tym celu mają zostać zmodernizowane dotychczas użytkowane PPK. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące dokładnych warunków zakupu.

W dniu 4 lipca br. Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, w którym zawiadamia o wydaniu decyzji o udzieleniu zamówienia dostawę 50 kompletów Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodach. Oznacza to, że prowadzone są negocjacje dotyczące szczegółowych warunków zakupu.

Decyzję o zamówieniu sprzętu wydano na rzecz spółki Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 w Zegrzu w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia. W uzasadnieniu tej decyzji poinformowano, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie w oparciu o Polowe Kancelarie Kryptograficzne powierzone z zasobów Sił Zbrojnych RP, z których 4 egzemplarze objęte są nadal zobowiązaniami gwarancyjnymi spółki WZŁ-1, która jednocześnie posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji tych wyrobów.

Obecnie w Siłach Zbrojnych RP eksploatowane są Polowe Kancelarie Kryptograficzne, których dostawcą były Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. WZŁ-1 posiadają majątkowe prawa autorskie do dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej Polowych Kancelarii Kryptograficznych, a w konsekwencji posiadają wyłączne uprawnienia do wprowadzania w niej zmian, co wskazuje tę spółkę jako jedynego wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Dziennik Urzędowy UE

 Polowe Kancelarie Kryptograficzne zostały wprowadzone w 2006 roku. Stanowią one wysokomobilny element stanowiska dowodzenia, umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” włącznie, w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego organizowanego w strukturze stanowiska dowodzenia od szczebla brygady (pułku, samodzielnego batalionu) wzwyż oraz w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Wykorzystywane będą w czasie realizacji zadań przez etatową kancelarię kryptograficzną jednostki poza miejscem stałej dyslokacji.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez producenta, PKK-s zaprojektowana została w kontenerze 891 P i spełnia wymagania zaleceń DBBT 301C i wytycznych SKW o powoływaniu kancelarii kryptograficznych. Na wyposażeniu kancelarii są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do klauzuli tajnej. Kancelaria została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób funkcyjnych pracujących wewnątrz kontenera.

Zamówienie dotyczy dostawy 50 kompletów Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie wykonanych przez modernizację Polowej Kancelarii Kryptograficznej. Zgodnie z harmonogramem dostaw 38 kompletów ma być dostarczone w 2018 roku, zaś pozostałe 12 w 2019 roku.

Reklama

Komentarze (9)

 1. Marynarz

  Teraz zapewne Marynarka Wojenna zamówi okręty kryptograficzne - ma być niby gorsza od wojsk lądowych?

 2. Gonzo

  Kupujemy, ponieważ na coś takiego jeszcze nas stać.

 3. jan

  to jest priorytet dla sił zbrojnych?

 4. Vzu

  Co oni wyprawiają ?

 5. turpin

  W ramach tego samego projektu modernizacyjnego, Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło też odstąpić od dyrektywy b. Ministra A Macierewicza, wedle której wszystkie informacje niejawne w Wojsku Polskim miały być szyfrowane za pomocą jednolitego hasła `SMOLENSK`. Odtąd hasła stosowane w polskiej kryptografii wojskowej mają być zmienne i niepowtarzalne.

 6. Dudus

  Wygląda jak polowy konfesjonal

 7. as

  wojsko potrzebuje bezpieczną łączność i systemy szyfrowania a nie stalowe budy na kółkach z sejfami na papiery

 8. Wafel

  Na Jelczu zapewne? Trzeba będzie zamówić więcej nośników.

 9. ŚWIERGOT

  bardzo dobra sprawa odpowiadająca dzisiejszej rzeczywistości ochrony tajemnic.. . w oparciu o ten system ...budowałbym gotowe moduły które można byłoby konfigurować/składać jako stacjonarne stacje krypto w wydzielonych pomieszczeniach budynków zarządzanych przez instytucje bez kosztownej ingerencji dopasowywania pomieszczeń do celów krypto...

Reklama