Reklama

Siły zbrojne

Wojsko i SOP ujęte w planie pracy NIK w 2020 r.

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli / Fot. www.nik.gov.pl
Siedziba Najwyższej Izby Kontroli / Fot. www.nik.gov.pl

Siły zbrojne i Służba Ochrony Państwa będą w tym roku kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podobnie jak Narodowy Fundusz Zdrowia i TVP.

Na ten rok NIK planuje około 90 kontroli - wynika z planu pracy Izby na 2020 r. opublikowanego w środę na stronie instytucji. Jak co roku, najważniejszą będzie kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła. NIK przyjrzy się, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań. Zaplanowana jest też kontrola przygotowania systemu ochrony zdrowia na wystąpienie w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Ta kontrola - tak ja inne - była planowana w zeszłym roku, kiedy przygotowywano plan pracy NIK na 2020 r., jednak w związku z pojawieniem się przypadków koronawirusa w Europie, prezes NIK, Marian Banaś zdecydował o jej natychmiastowym rozpoczęciu.

NIK zaplanowała też dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Jedna dotyczy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r. i ma odpowiedzieć na pytanie, czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019. Druga ma sprawdzić, czy NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020. Jak wyjaśniono w komunikacie Izby, wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. "Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej" - napisano w komunikacie.

Kontrolerzy sprawdzą też, co organy administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców. "Coroczne raporty po każdej dłuższej przerwie świątecznej to bolesne statystyki. Nietrzeźwi lub odurzeni kierowcy to problem i nie ma dnia, by nie stwarzali zagrożeń dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego. Kontrola Izby ma sprawdzić, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych w tym zakresie zadań" - podkreślono.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama