Reklama

Siły zbrojne

Wielonoszowe karetki dla wojska

Iveco 40E12WM we wersji sanitarnej. Fot. Michał Derela/Commons Wikimedia
Iveco 40E12WM we wersji sanitarnej. Fot. Michał Derela/Commons Wikimedia

Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów sanitarnych wielonoszowych. W postępowaniu poszukiwano dostawcy 175 wielonoszowych karetek z opcją na 202 kolejne.

Zgodnie z informacją z 11 września, zwycięską ofertą okazała się ta złożona przez spółkę Demarko ze Świętochłowic o wartości 166 mln złotych brutto, pokonując tym samym dwie pozostałe konkurencyjne oferty: konsorcjum Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus wraz z Hibneryt Sp. z o.o. Sp.k.. (oferta o wartości 175 mln zł brutto) oraz AMZ-Kutno (oferta o wartości 169 mln zł brutto)

Poza samymi pojazdami elementem umowy będzie również szkolenie, dokumentacja techniczna oraz świadczenie usług napraw i obsług. Kryteria do oceny ofert stanowiły cena: 85 % wagi oraz kryteria techniczne: 15 % wagi (10 pkt układ napędowy, 5 pkt moc silnika).

Co ciekawe wszystkie trzy oferty przekroczyły zakładany przez zamawiającego budżet w wysokości 158 mln zł brutto. Zdecydowano jednak o zwiększeniu finansowania i wyborze propozycji najtańszej, która uzyskała 100 pkt. Konkurencyjne oferty otrzymały, odpowiednio, 95,85 pkt i 98,58 pkt.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów sanitarnych wielonoszowych, które muszą spełniać m.in. następujące wymagania:

  • podwozie o układzie napędowym 4x4 stały lub dołączany);
  • samochód powinien posiadać dwa przedziały: kierowcy oraz medyczny do transportu poszkodowanych (długość 3200 mm, szerokość 2000 mm, wysokość 1800 mm);
  • możliwość przewożenia dwóch ratowników oraz przynajmniej czterech poszkodowanych w pozycji siedzących lub trzech w pozycji siedzącej i dwóch w leżącej;
  • samochód wraz z zabudową specjalistyczną oraz wyposażeniem medycznym powinien posiadać rezerwę ładowności minimum 1 300 kg w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej (DMC);
  • całkowita wysokość pojazdu (wraz zabudową) powinna wynosić maksymalnie 3 000 mm (nie wyliczając anten elastycznych);
  • napęd samochodu powinien stanowić silnik o mocy minimum 125 kW przystosowany do zasilania paliwem F-54 lub F-34.
image
SCAM SM50 z sanitarną zabudową wykonaną przez AMZ Kutno. Fot. Michał Derela/Commons Wikimedia

Pojazdy te zastąpią obecnie eksploatowane w wojsku sanitarne wersje Iveco 40E12WM 4x4, SCAM SM50 4x4 oraz Iveco 40E13WM 4x4, których zabudowy wykonywało AMZ Kutno (podwozia dostarczał przede wszystkim Auto-Hit).

Można przypuszczać, że nowe wojskowe karetki wielonoszowe powstaną na podwoziu Iveco Daily 4x4, którego DMC może wynosić nawet 7 ton.

Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym ogłoszonym 23 października 2017 roku, a samo postępowanie w trybie przetargu ograniczonego rozpoczęto 31 maja 2019 roku.

W pierwszej fazie Inspektorat otrzymał 13 zgłoszeń o dopuszczenia do udziału w postępowaniu, jednak do dalszego zakwalifikowano jedynie trzy, choć Inspektorat przewidywał ograniczenie liczby wykonawców do ośmiu.

Zwycięska firma to znany producent specjalistycznych naczep do transportu np. ciężkich maszyn budowlanych, który ma na swoim koncie dostawy 116 ciężarówek (samochody ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, w konsorcjum z firmą Siltec) i została również wybrana przez Raytheon Missiles & Defense na producenta naczep dla systemu Patriot. Spółka startowała również w postępowaniach związanych z programem Mustang, jednak bez sukcesów. Jednak do tej pory Demarko nie realizował dostaw ambulansów, zarówno dla wojska, jak i innych odbiorców. Do omawianego postępowania zgłosiły się również firmy, które dotychczas dostarczały wojsku tego typu pojazdy, jak AMZ Kutno czy Zeszuta, a także dostawcy karetek na rynku cywilnym, jak Auto-Form, czy Ratownik-Ambulanse.

Można postawić tezę, że wymagania zakresie kompetencji potencjalnych dostawców, to jedna ze słabych stron nie tylko przetargów prowadzonych przez podległe MON instytucje, ale również w innych służbach mundurowych czy instytucjach państwowych. W przypadku omawianego postępowania na samochody sanitarne wielonoszowe w ilości minimum 175 sztuk o wartości szacowanej przez zamawiającego na 158 mln zł brutto, wymagania w zakresie kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców sprowadzały się do wykazania się należytym wykonaniem minimum jednej dostawy samochodów specjalnych lub używanych do celów specjalnych na podwoziu z układem napędowym typu 4x4, w ramach której dostarczono minimum 5 sztuk.

Za pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym uważa się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczoną do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone rzeczy lub osoby związane z wykonywaniem tej funkcji, a pojazd używany do celów specjalnych to pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną. Jest to więc stosunkowo szeroka definicja, która oczywiście obejmuje też samochody sanitarne/karetki, ale nie tylko.

Reklama

Komentarze

    Reklama