Siły zbrojne

Warszawskie Leopardy w akcji [FOTO]

Fot. 1 WBPanc.
Fot. 1 WBPanc.

1 Warszawska Brygada Pancerna weszła w kulminacyjny moment ćwiczeń pk. "Lampart-20". Od blisko miesiąca na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie udział w nim bierze kilkuset żołnierzy pododdziałów brygady.

Rozpoczęta już finalna faza ćwiczeń pancernych manewrów potrwa do 28 listopada br. Głównym elementem i jednocześnie celem ćwiczenia Lampart-20, będzie sprawdzenie poziomu wyszkolenie żołnierzy 2. batalionu czołgów 1. WBPanc. wieńczące dwuletni okres ich szkolenia, a także sprawdzenie dowództwa i sztabu w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi elementami ugrupowania bojowego w działaniach zbliżonych do rzeczywistych.

image
Fot. 1 WBPanc. 
image
Fot. 1 WBPanc.

Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie, jednak ocena stopnia wyszkolenia jest okresem kończącym kilkumiesięczny cykl przygotowań batalionu do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Jest to czas, w którym dowódca brygady mówi "sprawdzam". Same ćwiczenia składają się z kilku etapów: planowania i organizacji walki, wykonania natarcia, opanowania obiektu, pokonania przeszkód wodnych oraz wykonania rajdu i zniszczenia elementów przeciwnika.

image
Fot. 1 WBPanc.
image
Fot. 1 WBPanc.

Pancerniacy z Wesołej do chwili obecnej zrealizowali szereg zajęć szkoleniowych dla załóg czołgów Leopard 2A4 i 2A5 m.in. strzelania i kierowania ogniem. Ich działania zarówno podczas szkolenia jak i w ramach ćwiczenia Lampart-20 wspierają żołnierze innych pododdziałów brygady w tym: kompania saperów, kompania rozpoznawcza czy żołnierze batalionu dowodzenia, batalionu logistycznego oraz przeciwlotnicy.

image
Fot. 1 WBPanc.
image
Fot. 1 WBPanc.

W ćwiczeniu pk. Lampart-20 zaangażowane będą także inne jednostki ze składu 18 Dywizji Zmechanizowanej m.in. siły i środki z 19. Brygady Zmechanizowanej oraz pluton czołgów T-72 z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do realizacji zadań jako OPFOR. Na korzyść Pierwszej Pancernej działać będzie pluton szturmowy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, chemicy z Brodnicy oraz element wsparcia z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Komentarze