Reklama

Siły zbrojne

W listopadzie wielonarodowe ćwiczenia "Compact Eagle 15"

fot. MON
fot. MON

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej w listopadzie przy wsparciu Centrum Symulacji Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej odbędzie się ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Compact Eagle 15”.

Scenariusz listopadowego ćwiczenia „Compact Eagle 2015” osadzony jest w realiach napaści zbrojnej na jeden z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, wraz z podległymi jednostkami, planuje przeprowadzenie operacji w ramach Artykułu 5 (kolektywnej obrony).

Celem ćwiczenia będzie trening personelu Korpusu oraz podległych jednostek wyznaczonych do współdziałania w zakresie działań bojowych wysokiej intensywności. Ćwiczenie umożliwi również integrację personelu Korpusu po zakończonej misji w Afganistanie i nowego personelu, który w znacznej liczbie zasili powiększoną strukturę Kwatery Głównej Korpusu.

„Compact Eagle 2015” pozwoli na weryfikację planów, konceptów i procedur przed finalnym testem pełnej gotowości operacyjnej, któremu Korpus ma być poddany w 2016 r. przed kolejnym szczytem NATO w Warszawie. Osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej, potwierdzone certyfikatem NATO, pozwoli Korpusowi na uzyskanie statusu wysokiej gotowości bojowej.

Jesienne ćwiczenie „Compact Eagle” w Warszawie i okolicach będzie jednym z głównych przedsięwzięć przygotowujących Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni do podniesienia gotowości.

przekonuje gen. broni Bogusław Samol

W ćwiczeniach poza oficerami z kwatery korpusu wezmą udział sztabowcy i dowódcy z 16 Dywizji Zmechanizowanej i jednostek wsparcia, 1. Dywizji Pancernej i 41. Brygady Zmechanizowanej z Niemiec, 7. Brygady Zmechanizowanej z Czech, a także brygad z Węgier, Litwy i Łotwy i grupa operacyjna ze Słowacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama