Siły zbrojne

Amerykanie wzmacniają siły w Niemczech. "Ogień" po nowemu na nowe czasy [KOMENTARZ]

Fot. Maj. Joseph Bush/U.S. Army
Fot. Maj. Joseph Bush/U.S. Army

Jak poinformowało dowództwo U.S. Army Europe and Africa, w najbliższych miesiącach w Europie sformowane mają zostać dwie nowe jednostki wojskowe. Dodatkowo także utrzymane mają zostać trzy dotychczasowe bazy wojskowe na terenie Niemiec, które miały zostać zwrócone lokalnym władzom ze względu na rosnące wymagania operacyjne na europejskim teatrze działań.

Wspomnianymi jednostkami mają być odpowiednio Wielodomenowa Grupa Zadaniowa (Multi-Domain Task Forces - M-DTF) i Dowództwo Środków Rażenia na Teatrze (Theater Fires Command - TFC) w których służyć ma łącznie 500 amerykańskich żołnierzy wraz z 750 członkami swoich rodzin, którzy będą mieszkać w amerykańskim garnizonie wojskowym w Wiesbaden. Zachowanymi placówkami U.S. Army Europe mają być z kolei Mainz Kastel Station i Mainz Kastel Housing w Mainz-Kastel oraz Dagger Complex w Darmstadt.

Dowództwo Środków Rażenia na Teatrze i Wielodomenowa Grupa Zadaniowa w Europie umożliwią U.S. Army Europe synchronizację wspólnych środków rażenia i efektów, kontrolowanie przyszłych uderzeń dalekiego zasięgu we wszystkich domenach i stworzą więcej możliwości w zakresie kosmicznej, cybernetycznej i elektronicznej wojny w Europie

rzecznik US Army Europe and Africa - płk Joe Scrocc 
image
Reklama 

Wielodomenowa Grupa Zadaniowa - Europa jest nowym typem struktury wojskowej, który ma umożliwić U.S. Army prowadzenie długotrwałych i połączonych działań w wielu domenach w najbliższych latach. W skład tej jednostki mają wejść następujące pododdziały wielkości dywizjonu/batalionu: artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a także wywiadu, walki w cyberprzestrzeni, informacyjnej i w przestrzeni kosmicznej oraz elementy wsparcia brygady. Tym samym formacja ta najprawdopodobniej zintegruje kluczowe zdolności U.S. Army Europe, które już istnieją lub zostały świeżo odbudowane/są budowane. Jednostka ta ma być planowo aktywowana 16 września 2021 roku.

Dziś w Europie (a konkretnie w Niemczech) w zakresie obrony powietrznej Amerykanie dysponują stacjonującym od dawna batalionem Patriot, ale też odtwarzanym batalionem krótkiego zasięgu, który ma wkrótce zostać przezbrojony na zestawy IM-SHORAD, z kolei trzon artylerii dalekiego zasięgu tworzy 41 Brygada Artylerii uzbrojona m.in. w wyrzutnie MLRS. Można więc spodziewać się, że Wielodomenowa Grupa Zadaniowa będzie integrować te jednostki, zgodnie z zasadami łączenia środków oddziaływania ziemia-ziemia i ziemia-powietrze, a także narzędzi cyber, walki elektronicznej i rozpoznania. Te ostatnie będą w pewnej części formowane na nowo i powinny zapewnić znaczny wzrost potencjału wojsk USA już rozmieszczonych na teatrze, a także tych które mogą tu trafić w sytuacji zagrożenia. 

Dowództwo Środków Rażenia na Teatrze ma z kolei znacząco poprawić gotowość i międzynarodową interoperacyjność różnego rodzaju bojowych pododdziałów U.S. Army w Europie, które stacjonują tu na co dzień lub są wysyłane w ramach rotacyjnej obecności. Ma zapewnić sprawne dowodzenie połączonymi, międzynarodowymi środkami rażenia (w tym artylerii) zarówno w czasie szkolenia i ćwiczeń jak i na wypadek konfliktu zbrojnego na terenie Europy. Jednostka ta ma być planowo aktywowana 16 października 2021 roku i zapewne będzie organizować współpracę z sojusznikami.

Formowanie obu tych jednostek wpisuje się w założenia nowej koncepcji US Army. Zakłada ona ściślejszą integrację różnych środków oddziaływania (kinetycznych i niekinetycznych), także z uwzględnieniem systemów sojuszniczych oraz większy nacisk na rozwój zdolności artylerii dalekiego zasięgu i zintegrowanej obrony powietrznej, współpracujących z zaawansowanymi systemami rozpoznania i walki elektronicznej oraz w cyberprzestrzeni. Czasem jest ona nazywana koncepcją połączonego rażenia/ognia w różnych domenach (joint multi domain fires). Natomiast z politycznego punktu widzenia jest to odwrót od działań administracji byłego prezydenta Trumpa, zakładającej redukcję obecności w Niemczech i czytelny sygnał zaangażowania USA w obronę kolektywną w ramach NATO.

współpraca Jakub Palowski

Komentarze (2)

  1. bender

    Multi-Domain Task Forces (M-DTF) i Theater Fires Command (TFC) to dobre inicjatywy pozwalające na pełną świadomość sytuacyjną i efektywne użycie własnych i sojuszniczych środków rażenia. Nadrzędny, wspomagany przez AI system dowodzenia wybiera cele i efektory do ich zniszczenia. Tak jak to niedawno ćwiczyło USAF na Bałtyku.

  2. KrzysiekS

    Zobaczcie jak małe są to siły co do obszaru na jaki mają wpływ dla USA.