Reklama

Siły zbrojne

US Army testuje system walki elektronicznej na bezzałogowcu

Bsl Gray Eagle wyposażony w zasobnik z systemem walki elektronicznej CEASAR. Próby wykazały, że prowadzenie zakłóceń nie ma negatywnego wpływu na działanie innych urządzeń przenoszonych przez bezzałogowiec. Fot. Doug McDaniel, PM UAS/US Army.
Bsl Gray Eagle wyposażony w zasobnik z systemem walki elektronicznej CEASAR. Próby wykazały, że prowadzenie zakłóceń nie ma negatywnego wpływu na działanie innych urządzeń przenoszonych przez bezzałogowiec. Fot. Doug McDaniel, PM UAS/US Army.

Wojska lądowe USA przeprowadziły serię testów systemu walki elektronicznej, przenoszonego przez bezzałogowy środek latający Gray Eagle. 

Celem prób było przede wszystkim sprawdzenie, czy system walki elektronicznej CEASAR może być przenoszony przez platformy bezzałogowe, nie zakłócając pracy innych urządzeń na pokładzie bezzałogowca. W trakcie prób w locie, prowadzonych od  2 do 19 czerwca wykazano, że CEASAR może prowadzić zakłócenia z pełną mocą i nie ma to negatywnego wpływu na działanie systemów nosiciela, czyli bsl typu MQ-1C Gray Eagle.

CEASAR (Communications Electronic Attack Surveillance and Reconnaissance) jest wykorzystywany przez jednostki US Army prowadzące działania w Afganistanie i jest przenoszony przez załogowe samoloty typu C-12. Został on wdrożony po analizie doświadczeń z operacji w Iraku i Afganistanie, które wykazały potrzebę wsparcia jednostek lądowych biorących udział w operacjach ekspedycyjnych przez systemy walki elektronicznej. Według dostępnych informacji, jego konstrukcja oparta jest na zasobniku AN/ALQ-227, przenoszonym przez samoloty E/A-18G Growler.

CEASAR jest zdolny zarówno do zakłócania działania systemów łączności, jak i do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego. Realizacja programu NERO (Networked Electronic Warfare Remotely Operated) w ramach którego zostanie on zintegrowany z bezzałogowcem pozwoli na wydłużenie czasu prowadzonych działań w trakcie jednej misji oraz ograniczenie kosztów. Program NERO został zainicjowany przez komórkę sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zajmującą się zwalczaniem zagrożeń związanych z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych JIEDDO (Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization).

Reklama

Komentarze

    Reklama