Reklama

Siły zbrojne

Umowy wykonawcze offsetu na Wisłę podpisane

Fot. PGZ.
Fot. PGZ.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o podpisaniu pakietu umów wykonania zobowiązań offsetowych z Raytheon Missiles and Defense oraz umów licencyjnych z Northrop Grumman. To ważny krok w kierunku realizacji programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Wisła.

Umowy są wynikiem negocjacji prowadzonych przez Konsorcjum PGZ-WISŁA z Raytheon Missiles & Defense i Northrop Grumman. Polska Grupa Zbrojeniowa, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej jest głównym offsetobiorcą w I fazie programu „Wisła”.

Umowy obejmują 11 zobowiązań offsetowych, dotyczące przede wszystkim przekazania zdolności związanych bezpośrednio z projektem Wisła. Podpisane umowy zapewnią PGZ i członkom Konsorcjum m.in. pomoc techniczną i szkoleniową niezbędną w poszerzeniu zdolności projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych. Umowy formalnie wejdą w życie po ich podpisaniu przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Informacja o podpisaniu wspomnianego pakietu umów wykonawczych jest o tyle istotna, że termin ich finalizacji był już wielokrotnie przekładany (pierwotnie planowano ich sygnowanie w 2019 roku). Wiązało się to m.in. z aneksowaniem umowy offsetowej, będącej bazą dla porozumień wykonawczych.

Jak mówił niedawno w Sejmie wiceminister obrony Marcin Ociepa, „wypracował formułę tak zwanego offsetu hybrydowego, która po żmudnych negocjacjach została zaakceptowana zarówno przez Raytheona jak i przez PGZ. (…) „Staraliśmy się doprowadzić do takiego konsensusu, który ostatecznie został osiągnięty” – dodał.

Drugi pakiet umów offsetowych, związanych z podpisaną w 2018 roku umową na pierwszą fazę programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Wisła został podpisany z Lockheed Martin jeszcze w marcu 2018 roku. W praktyce oznacza to więc, że program Wisła może znacząco przyspieszyć, także pod kątem budowy zdolności przemysłowych. Jest to o tyle istotne, że wstępnie zakładano wykorzystanie w II fazie Wisły określonego potencjału budowanego w ramach pierwszego etapu tego projektu. Podpisane umowy mogą też okazać się korzystne dla realizacji programu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, m.in. w kontekście współdziałania z systemem IBCS.

Jak podkreśla PGZ, zobowiązania offsetowe Raytheon Missiles & Defense będą realizowane przy udziale 7 z 14 spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-WISŁA. Umowy licencyjne Northrop Grumman z PGZ są częścią całościowego programu offsetowego dla projektu, zarządzanego przez Raytheon Missiles & Defense.

Reklama
Reklama

Zgodnie z umową, Northrop Grumman zapewni wsparcie techniczne i szkoleniowe dla Konsorcjum PGZ-WISŁA w celu rozwoju zdolności inżynieryjnych i produkcyjnych na rzecz wsparcia Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS), opracowanego we współpracy z armią amerykańską, który jest kluczowym elementem „Wisły”. Polska zakupiła IBCS w 2018 r. w ramach procedury Foreign Military Sales od rządu USA w ramach głównej umowy ze stroną amerykańską (oprócz niej podpisano też kilka innych oddzielnych dotyczących np. szkolenia i systemów MIDS-LVT, oraz kilka bezpośrednio z przemysłem krajowym, choćby na pojazdy i systemy kamuflażu). Procedowane są jeszcze umowy krajowe na węzły łączności MCC oraz kabiny kierowania i dowodzenia.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu po stronie GK PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Oprócz tego, część z niewymienionych spółek z Grupy PGZ bierze udział w programie jako poddostawcy.

Program Wisła zakłada pozyskanie systemu obrony powietrznej średniego zasięgu IBCS/Patriot. W pierwszym etapie, za kwotę łącznie 4,75 mld USD, pozyskano dwie baterie (cztery jednostki ogniowe) tego zestawu z radarami sektorowymi oraz ponad 200 pociskami PAC-3 MSE. Umowa na pierwszy etap Wisły obejmuje również pewne elementy przeznaczone dla kompletnego systemu. Dostawa dwóch baterii Wisła planowana jest na rok 2022, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przez 37 dywizjon rakietowy w Sochaczewie, gdzie trafi nowy zestaw – na przełomie 2023 i 2024 roku.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy stron z MON udało się nam się dokonać przełomu i zamknąć negocjacje dotyczące zobowiązań offsetowych z naszymi partnerami. Chcę podkreślić, że w dobrym partnerstwie strony zawsze znajdą sposób na osiągnięcie porozumienia gwarantującego obopólne korzyści. Owocna współpraca z Raytheon Missiles & Defense i Northrop Grumman to kolejny ważny krok na drodze do budowania silnych relacji pomiędzy krajowymi firmami i rozwoju potencjału Sił Zbrojnych RP

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Zaangażowanie Raytheona w celu dotrzymania naszych zobowiązań offsetowych wobec Polski było i jest niezmienne, a dzięki naszej regularnej współpracy z MON i PGZ udało się doprowadzić do tego korzystnego rozstrzygnięcia w postaci finalizacji umowy, która tworzy konkretne, znaczące perspektywy dla polskiego przemysłu. Dzięki zbudowanym już przez nas relacjom z polskimi dostawcami i tej umowie, możliwe będzie jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału i kompetencji polskiego przemysłu w celu zapewnienia sukcesu programu WISŁA. Jesteśmy teraz gotowi, by szybko przejść do etapu wykonawczego

powiedziała Shawn Rantas, Dyrektor Programu Patriot dla Polski w Raytheonie

Umowa z PGZ jest wyrazem starań firmy Northrop Grumman mających na celu zwiększanie suwerennego potencjału polskiego przemysłu w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Zamierzamy ściśle współpracować z PGZ i innymi należącymi do konsorcjum licencjobiorcami objętymi programem offsetowym dla „Wisły”, dążąc do osiągnięcia przez Polskę celów wyznaczonych w jej programie modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Christine Harbison, Wiceprezes i Dyrektor Generalna, Combat Systems and Mission Readiness, Northrop Grumman
Reklama

Komentarze

    Reklama