Reklama

Siły zbrojne

Trwa zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej

Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

Jak informuje 8FOW, w Mrągowie, nad jeziorem Czos, trwa zimowe zgrupowanie poligonowe nurków minerów i nurków inżynierii Marynarki Wojennej. Blisko 60 żołnierzy z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców oraz 8. i 43. Batalionu Saperów doskonali umiejętności prowadzenia działań bojowych w trudnych warunkach zimowych oraz podwyższa kondycję na obiektach sportowych Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego. Zgrupowanie potrwa do 21 lutego.

W ramach trzytygodniowego szkolenia przeprowadzane są zajęcia na jeziorze Czos, w czasie których nurkowie doskonalą technikę nurkowania oraz przeprowadzają różne prace podwodne. Podczas nurkowań marynarze o niższych kwalifikacjach nurkują z wykorzystaniem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem, a bardziej doświadczeni nurkowie minerzy i starsi nurkowie minerzy w aparatach o obiegu półzamkniętym zasilanych mieszaninami oddechowymi. Wiele godzin poświęcane jest na poszukiwanie i identyfikację zatopionych obiektów przy użyciu bezzałogowego systemu wykrywania min AUV GAVIA, sonarów oraz podwodnych wykrywaczy min. Przedmioty te następnie przygotowuje się do wydobycia na powierzchnię (tzw. stropowanie) w warunkach ograniczonej widoczności.

image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

Ponadto nurkowie trenują różne metody neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, co jest bardzo przydatne w ich bieżącej działalności. W planie szkolenia przewidziane są także zagadnienia autoratownictwa i wzajemnej asekuracji. Pozwala to nurkom oraz personelowi medycznemu na sprawdzenie procedur oraz doskonalenie umiejętności podczas symulowanej akcji ratowniczej, w trakcie której należy wydobyć nurka spod wody, holować do pomostu lub łodzi i poddać leczeniu w komorze dekompresyjnej. Dla nurków inżynierii 8. i 43. Batalionu Saperów oprócz nurkowania w sprzęcie autonomicznym przewidziano szereg prac z wykorzystaniem zestawu narzędzi hydraulicznych z "Morskiego kontenera wsparcia inżynieryjnego", przy pomocy których można wykonać pod wodą naprawę elementów budowli hydrotechnicznych, cięcie elementów konstrukcyjnych oraz kruszenie przedmiotów skalnych i betonowych.

image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

Dodatkowo w czasie zgrupowania odbywa się sesja egzaminacyjna Podkomisji Kwalifikacyjnej ds. Nurkowych Marynarki Wojennej. W czasie sesji, egzamin teoretyczny i praktyczny na wyższe kwalifikacje nurkowe przechodzą żołnierze (zarówno z MW RP jak i innych Rodzajów Sił Zbrojnych), którzy wcześniej ukończyli kursy nurkowe w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP.

image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

W zimowym zgrupowaniu poligonowym udział bierze blisko 60 specjalistów od podwodnych zadań z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 3 Flotylli Okrętów. Zabezpieczenie medyczne i hiperbaryczne realizowane jest w oparciu o Grupę Medycyny Podwodnej z Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Zgrupowaniem kieruje Szef Inżynierii Morskiej z dowództwa świnoujskiej flotylli.

image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

Nurkowie Marynarki Wojennej w ciągu całego roku wykonują dziesiątki akcji bojowych. Wzywani bywają do niebezpiecznych znalezisk podwodnych na terenie całego kraju. Operują zarówno w akwenach morskich jak i śródlądowych. Zachowanie przez nich zdolności i gotowości do działania wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności oraz wielu godzin treningów. Sezon zimowy daje szansę na ćwiczenie działania w warunkach szczególnie utrudnionych, gdy tafla wody skuta jest lodem a temperatura powietrza spada poniżej zera.

image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW
image
Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej / Fot. 8 FOW

 W Marynarce Wojennej istnieją dwie Grupy Nurków - Minerów wchodzące w skład 12 i 13 Dywizjonu Trałowców (oba dywizjony wchodzą w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża). Poza tym, w strukturach etatowych 8 Batalionu Saperów z Dziwnowa (również 8FOW) oraz 43 Batalionu Saperów z Rozewia (3 Flotylla Okrętów) znajdują się specjaliści od prac podwodnych - nurkowie inżynierii.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Krknosriese

    Nurkowie zwiadowcy, saperzy w pletwach ze sprężyną i z żółtymi oktopusami ! :) Może stymulują neutralizacje, albo dekonspiracje, przez zaporę wroga.

  2. black sabath

    Odliczając logistykę szkoli się dziesięciu żołnierzy, no i musi wiedzieć o tym cała Polska. Miłe, lecz czy to cała juz polska MW?

  3. Auslander

    Na jakim obiegu zamkniętym nurkowali ?.

Reklama