Reklama

Siły zbrojne

„To wydarzyło się naprawdę”. Konkurs fotograficzny Defence24 i Fundacji Dorastaj z Nami

Defence24 oraz Fundacja Dorastaj z Nami organizują konkurs fotograficzny „To wydarzyło się naprawdę”, kierowany do byłych i obecnych żołnierzy, funkcjonariuszy służb oraz pracowników cywilnych.

Konkurs fotograficzny „To wydarzyło się naprawdę” został skierowany do obecnie pełniących służbę żołnierzy, policjantów, strażaków i innych funkcjonariuszy służb publicznych i pracowników cywilnych tych służb oraz tych osób, które zakończyły swoją „przygodę” ze służbami.

Głównymi celami konkursu są:

 • popularyzowanie bohaterskich (żołnierskich, strażackich, policyjnych, innych funkcjonariuszy) postaw prezentowanych podczas udziału
  w misjach poza granicami państwa, a także w czasie wykonywania zadań i obowiązków służbowych w kraju;
 • zainteresowanie uczestników konkursu tematyką związaną z pamięcią
  o współczesnych bohaterach;
 • prezentowanie patriotycznych i obywatelskich postaw żołnierzy
  i funkcjonariuszy w służbie dla państwa i społeczeństwa;
 • prezentowanie niezapomnianych wspomnień z okresu służby, opowieści o ludziach, którzy sami nie czują się bohaterami;
 • uaktywnienie uczestników konkursu w działaniach artystycznych, wyłonienie najlepszych prac fotograficznych, dla których inspiracją są wydarzenia z czasu realizacji szczególnych zadań przez wojsko, policję, straż pożarną i inne formacje w służbie w kraju i poza granicami naszego państwa.

Organizatorzy Konkursu: Defence24 Sp. z o.o., oraz Fundacja Dorastaj z Nami.

Fotografie wybrane przez Radę Artystyczną konkursu zostaną wykorzystane do wykonania kalendarzy. Mogą posłużyć także do stworzenia albumu fotograficznego, albo innych publikacji.

W przypadku uzyskania odpowiedniej ilości fotografii możliwe będzie zorganizowanie wystawy pokonkursowej. Oczekiwaniem organizatorów jest także użycie fotografii w kampanii społecznej w mediach.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów konkursu.

Organizatorzy poszukują partnerów konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod tym linkiem.

Reklama

Komentarze

  Reklama