Reklama

Siły zbrojne

Szwecja zwiększa liczebność armii o połowę

Fot. Saab
Fot. Saab

Szwedzki rząd oficjalnie opublikował główne założenia ustawy o nowych celach szwedzkiej polityki obronnej na lata 2021-2025. Plany na najbliższe lata obejmują skokowy wzrost zdolności obronnych tego państwa, a także znaczny wzrost liczebności i wydatków na siły zbrojne. Ustawa została już zatwierdzona przez parlament.

Dokument zawiera w sobie ogólne cele koncepcji szwedzkiej obrony totalnej, a także nowe cele w zakresie obrony cywilnej i wojskowej. Dodatkowo uwzględniony został kierunek rozwoju struktur szwedzkich sił zbrojnych, a także zmian ich organizacji w czasie pokoju oraz rządowe oceny i prognozy dotyczące rozwoju i długoterminowego kierunku polityki obronnej i bezpieczeństwa, w tym międzynarodowych partnerstw obronnych Królestwa Szwecji.

Głównym punktem wyjścia dla wprowadzonych zmian jest uzyskanie i utrzymanie zdolności do samodzielnej i skutecznej obrony interesów i terytorium państwa przez wszystkie elementy składowe jego sił zbrojnych. Ma także stanowić przede wszystkim skuteczny środek odstraszania potencjalnego agresora. Stanowi to odpowiedź na silnie zmieniające się w ostatnich latach międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa, a także ogólnoświatowe przerzucenie ciężkości działań w stronę obrony narodowej.

W związku z tym szwedzka armia ma przejść w najbliższych latach transformację w celu dostosowania jej do najnowszych wymagań pola walki oraz bieżących i przyszłych wyzwań jakie stoją przed nią w realizacji jej podstawowych celów. W tym celu ma być zwiększona równowaga między jednostkami bojowymi i wsparcia w celu zwiększenia ich realnego potencjału bojowego. Ponadto zwiększone ma zostać finansowanie budżetu obronnego o ok. 2,7 mld euro w celu osiągnięcia poziomu równowartości 8,9 mld euro rocznie w 2025 roku. Stanowić to będzie wzrost o 45% w porównaniu z budżetem na 2020 rok i aż 95% w porównaniu z 2015.

W kwestii wojsk lądowych planowane jest utrzymanie obu istniejących brygad zmechanizowanych i rozpoczęcie formowania trzeciej, a także odtworzenie brygady piechoty zmotoryzowanej, której głównym zadaniem jest obrona stolicy Szwecji — Sztokholmu. Utworzone ma zostać także dowództwo szczebla dywizyjnego, które obejmie dowództwo nad pozostałymi jednostkami wojsk lądowych. Obecnie powstaje już dowództwo, sztab i jednostki artylerii wspomnianej dywizji. Zwiększona ma zostać także obecność wojskowa na Gotlandii, gdzie obecnie trzon stanowi zmechanizowana grupa bojowa z pododdziałami wsparcia. Priorytetem ma być także wzmacnianie jednostek bojowych i ich udział w regularnych ćwiczeniach połączonych.

image
Reklama

W kwestii sił powietrznych w latach 2021-2025 realizowane mają zostać dostawy 60 egzemplarzy myśliwców wielozadaniowych JAS 39 E Gripen, które wraz z obecnie eksploatowanymi JAS 39 C/D Gripen mają zostać zorganizowane w sześć eskadr myśliwskich. Dodatkowo zakupione mają zostać dla tych maszyn specjalistyczne zestawy uzbrojenia w postaci różnego rodzaju pocisków rakietowych oraz systemy walki elektronicznej.

W kwestii marynarki wojennej planowane jest utrzymanie i rozwój dywizjonu okrętów podwodnych poprzez zwiększenie liczby posiadanych okrętów podwodnych z czterech do pięciu (prawdopodobnie poprzez modernizację trzeciej jednostki typu A19). Do służby liniowej wprowadzone mają zostać dwa nowe okręty podwodne Blekinge, a także mają zostać rozpoczęte przygotowania do zakupu dwóch nowych jednostek nawodnych w drugiej połowie obecnej dekady. Sformowany ma zostać także nowych pułk desantowy, który będzie stacjonował w Göteborgu.

W kwestii obrony terytorialnej planowane są zakupy dodatkowego wyposażenia w celu utrzymania i wzmocnienia jej zdolności bojowych. W ręce szwedzkich terytorialsów mają trafić nowe samochody, systemy rozpoznawcze oraz sprzęt do walki w nocy. Wzmocniona ma także zostać cyberochrona w celu uzyskania możliwości do prowadzenia cybernetycznych operacji obronnych i ofensywnych, a także w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo zwiększona ma zostać także liczebność sił zbrojnych na czas wojny, która ma wynieść łącznie ok. 90 tysięcy w pełni uzbrojonych i wyekwipowanych żołnierzy zamiast obecnych 60 tysięcy. Równolegle reorganizacji ulec ma organizacja szwedzkich sił zbrojnych w czasie pokoju. Sformowane mają zostać trzy nowe pułki zmechanizowane (które wejdą w skład trzeciej brygady zmechanizowanej), pułk artylerii (który wejdzie w skład dywizji, prawdopodobne wyposażenie to haubice Archer będące obecnie w rezerwie), batalion desantowy oraz nowe skrzydło lotnictwa.

Ostatnim aspektem nowego planu jest obrona cywilna, która ma w najbliższych latach być intensywnie rozwijana przez wiele różnych podmiotów takie jak administracja rządowa i samorządowa, przemysł oraz organizacje pozarządowe. W celu dalszego wzmocnienia i dalszej intensyfikacji odbudowy obrony cywilnej stopniowo zwiększane ma być finansowanie tego organu z budżetu państwa. Głównymi obszarami działalności obrony cywilnej ma być wsparcie i wzmocnienie zdolności społeczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego w sektorach takich jak: bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa, energia, finanse, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna, transport czy zaopatrzenie.

Reklama

Komentarze

    Reklama