Reklama

Siły zbrojne

Szpitale polowe do konsultacji. Czternastka chętnych

Fot. 1 WSzP
Fot. 1 WSzP

14 podmiotów zgłosiło akces do wstępnych konsultacji rynkowych na Modułowe Mobilne Placówki Medyczne poziomu 2 i 3 prowadzonych przez Inspektorat Uzbrojenia. Jakie podmioty zdecydowały się na udział w konsultacjach i jaki jest ich zakres?

Pozyskanie modułowych mobilnych placówek medycznych (MMPM) to niezwykle ważne przedsięwzięcie związane z zapewnieniem opieki medycznej dla sił zbrojnych. Proces ten realizowany był stosunkowo wolno, pomimo że pozyskiwanie nowoczesnych modułowych mobilnych placówek medycznych jest niezbędne. Po czterech latach od chwili uruchomienia procesu zakupowego jeszcze w lutym trwały odbiory placówek poziomu pierwszego. Realizacja tych zakupów napotkała wiele kłopotów związanych m.in. z platformami do przewozu modułów medycznych. Obserwowaliśmy również sprawy sądowe oraz zatrzymania związane z podejrzeniami o korupcję. Przyszedł czas na kolejny rozdział w tej epopei, czyli etap szpitali polowych poziomu 2 i 3, który stanowił będzie dużo większe wyzwanie.

Wstępne konsultacje

1 lutego br. Szefostwo Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia informowało o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w związku z planami pozyskiwania modułowych mobilnych placówek medycznych poziomu drugiego i trzeciego. Redakcja Defence24.pl przybliżyła ten temat opisując zakres i czasowy horyzont tych konsultacji. Zwróciliśmy się także z pytaniami do Inspektoratu Uzbrojenia o zainteresowanie podmiotów komercyjnych i ich aktywność w ramach tych konsultacji.

9 marca uzyskaliśmy odpowiedź, w której mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia wskazał na grupę 14 podmiotów, które zadeklarowały udział w konsultacjach. Są to w większości podmioty polskie oraz cztery firmy zagraniczne (trzy bezpośrednio a jedna jako członek konsorcjum).

Informuję, że do chwili obecnej do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących pozyskania podstawowych i rozszerzonych Modułowych Mobilnych Placówek Medycznych poziomu 2 oraz Modułowych Mobilnych Placówek Medycznych poziomu 3 dotychczas zgłosiły się nw. podmioty:

 1. Alvo Sp. z o.o. Sp. k. wraz z Zamet Głowno Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Kontener Zbigniew Wiktorski Sp. j.
 3. Boxmet Medical Sp. z o.o.
 4. Biomas Energy Project S.A.
 5. PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. j.
 6. Works 11 Sp. z o.o.
 7. Climatic Sp. z o.o.
 8. Zurad Sp. z o.o. wraz z Modular System Sp. z o.o.
 9. Saab AB
 10. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. wraz z Armpol Sp. z o.o.
 11. Medline Sp. z o.o. wraz z Zeppelin Mobile Systeme GmbH, Chema Sp. z o.o., Auto Podlasie Sp. z o.o. oraz WZŁ Nr 2 S.A.
 12. Gaptec 2011 S.L. (Gaptek)
 13. Innovation For Shelter S.L. (i-4S)
 14. Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o.
Mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia 

Zakres konsultacji

Przypomnijmy, że według założeń Szefostwa Techniki Lądowej IU wstępne konsultacje rynkowe będą obejmowały następujące obszary dotyczące pozyskania MMPM-2 oraz MMPM-3 przeznaczonych do realizacji zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach na terenie kraju oraz poza jego granicami, na poziomie 2B [MMPM-2 w wersji podstawowej], 2E [MMPM-2 w wersji rozszerzonej] oraz 3 [MMPM-3], zgodnie z dokumentami doktrynalnymi NATO AJP 4.10 oraz AMedP-9.1:

 • Ocenę możliwości spełnienia przez oferowany SpW wstępnie określonych wymagań, parametrów i funkcjonalności SpW.
 • Sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia, realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW (jeżeli dotyczy).
 • Oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania SpW, w tym kosztów realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z SpW (jeżeli dotyczy).
 • Wstępne ustalenie terminów pozyskania SpW oraz terminów realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z SpW (jeżeli dotyczy).
 • Inne według potrzeb.

Inspektorat Uzbrojenia jeszcze w lutym planował, że przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych odbędzie się w okresie od marca do czerwca 2021 roku. Zastrzeżono jednak, że termin ten „może ulec zmianie w przypadku, gdy cele określone w przedmiocie konsultacji nie zostaną osiągnięte”. Jednocześnie Inspektorat zaznaczał, że terminy i miejsca, w których odbędą się spotkania w ramach konsultacji każdorazowo będą uzgadniane z zaproszonymi podmiotami.

Warto nadmienić, że użycie przez Inspektorat Uzbrojenia pojęcia „wstępne konsultacje rynkowe” jest następstwem obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. Jak wyjaśnia w komunikacie Inspektorat Uzbrojenia, procedura wstępnych konsultacji rynkowych zastąpiła w znowelizowanym PZP dialog techniczny. 

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku, Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

Inspektorat Uzbrojenia
Reklama

Komentarze

  Reklama