Reklama

Siły zbrojne

Modułowe mobilne placówki medyczne dla wojska. Ruszają konsultacje

Fot. 1 WSzP
Fot. 1 WSzP

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w związku z planami pozyskiwania modułowych mobilnych placówek medycznych poziomu drugiego i trzeciego. Sprawdzamy jaki jest cel tych konsultacji oraz ich zakres.

Pozyskanie modułowych mobilnych placówek medycznych (MMPM) to niezwykle ważne przedsięwzięcie związane z zapewnieniem opieki medycznej dla sił zbrojnych. Niestety proces ten realizowany jest stosunkowo wolno, pomimo że pozyskiwanie nowoczesnych modułowych mobilnych placówek medycznych jest niezbędne. Aktualnie po czterech latach od chwili uruchomienia procesu zakupowego nadal trwają odbiory placówek poziomu pierwszego. Realizacja tych zakupów napotkała wiele kłopotów związanych m.in. z platformami do przewozu modułów medycznych. Obserwowaliśmy również sprawy sądowe oraz zatrzymania związane z podejrzeniami o korupcję. Przyszedł czas na kolejny rozdział w tej epopei, czyli etap szpitali polowych poziomu 2 i 3, który stanowił będzie dużo większe wyzwanie. 

Wstępne konsultacje rynkowe

Z informacji opublikowanej 1 lutego przez Szefostwo Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia wynika, że celem wstępnych konsultacji jest poinformowanie potencjalnych wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego, w tym uzyskanie doradztwa w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.  

Jak zaznaczono w ogłoszeniu wstępne konsultacje rynkowe będą obejmowały następujące obszary dotyczące pozyskania MMPM-2 oraz MMPM-3 przeznaczonych do realizacji zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach na terenie kraju oraz poza jego granicami, na poziomie 2B [MMPM-2 w wersji podstawowej], 2E [MMPM-2 w wersji rozszerzonej] oraz 3 [MMPM-3], zgodnie z dokumentami doktrynalnymi NATO AJP 4.10 oraz AMedP-9.1:

  • Ocenę możliwości spełnienia przez oferowany SpW wstępnie określonych wymagań, parametrów i funkcjonalności SpW.
  • Sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia, realizacji infrastruktury ściśle powiązanej
    z pozyskiwanym SpW (jeżeli dotyczy).
  • Oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania SpW, w tym kosztów realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z SpW (jeżeli dotyczy).
  • Wstępne ustalenie terminów pozyskania SpW oraz terminów realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z SpW (jeżeli dotyczy).
  • Inne według potrzeb.

Inspektorat Uzbrojenia planuje przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych w okresie od marca do czerwca 2021 roku, zastrzegając, że termin ten „może ulec zmianie w przypadku, gdy cele określone w przedmiocie konsultacji nie zostaną osiągnięte”. Jednocześnie Inspektorat zaznacza, że terminy i miejsca, w których prowadzone będą spotkania w ramach wstępnych konsultacji będą każdorazowo uzgadniania z podmiotami zaproszonymi do wstępnych konsultacji rynkowych.

Zgłoszenia do udziału w tym procesie nadsyłać należy w formie pisemnej do Szefa Szefostwa Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia. Zgłoszenia nadsyłać można do 19 lutego. W kolejnym kroku Inspektorat Uzbrojenia przestawi wybranym podmiotom „szczegółowe zestawienie wymagań (zapytanie o informację – z ang. Request for Information – RFI) oraz formularz kosztów cyklu życia produktu (z ang. Life Cycle Cost – LCC)”. Cały proces wstępnych konsultacji rynkowych prowadzony będzie w języku polskim przez wyznaczony zespól zadaniowy powołany przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Warto nadmienić, że użycie przez Inspektorat Uzbrojenia pojęcia "wstępne konsultacje rynkowe" jest następstwem obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. Jak wyjaśnia w komunikacie Inspektorat Uzbrojenia, procedura wstępnych konsultacji rynkowych zastąpiła w znowelizowanym PZP dialog techniczny. 

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku, Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

Inspektorat Uzbrojenia
Reklama

Komentarze

    Reklama