Reklama

Siły zbrojne

"Szkolenie lotnicze- przywilej czy konieczność, Wyzwania nowej techniki lotniczej"

Fot.  st. szer. Zbyszek Moszczański
Fot. st. szer. Zbyszek Moszczański

Od 29 do 30 września 2021 r. na terenie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbywa się doroczny kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – ZLOT 2021.

Tegoroczny kurs szkoleniowo-metodyczny dowódczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP - ZLOT 2021 odbywa się na terenie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

image
Fot. st. szer. Zbyszek Moszczański

Tematem przewodnim spotkania jest: Szkolenie lotnicze-przywilej czy konieczność, Wyzwania nowej  techniki lotniczej". Podczas kursu poruszane są zagadnienia związane z kierunkami zmian w lotnictwie Sił Zbrojnych RP oraz zagrożeń w szkoleniu lotniczym w świetle bezpieczeństwa lotów.
Istotnym elementem omawianym podczas szkolenia jest ocena poziomu wyszkolenia bojowego kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak również przedstawienie koncepcji szkolenia pilotów bojowych w oparciu o Lotniczą Akademię Wojskową i 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

image
Fot. st. szer. Zbyszek Moszczański

 

Komentarze