Siły zbrojne

Szef MON na spotkaniu ministrów obrony państw bałtyckich

Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Fot. M. Nędzyński/DPI MON

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczył w spotkaniu szefów resortów obrony państw bałtyckich, odbywającym się na Łotwie.

Podczas spotkania, które odbyło się w piątek 13 czerwca w Rydze ministrowie obrony Estonii, Litwy, Łotwy i Polski dyskutowali o współpracy regionalnej krajów bałtyckich oraz o działaniach dotyczących polityki bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach NATO i Unii Europejskiej. Ministrowie omówili także kwestie związane z sytuacją na Ukrainie i stanem bezpieczeństwa europejskiego wynikającym z konfliktu ukraińskiego.

W trakcie rozmów poruszano również tematykę wrześniowego szczytu NATO w Walii. Pierwsze spotkanie ministrów obrony czterech państw bałtyckich odbyło się z inicjatywy ministra Tomasza Siemoniaka w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie. Ministrowie ustalili wówczas, że współpracę regionalną w tej formule należy rozwijać, a spotkania ministrów obrony odbywać się będą rokrocznie.

Przed spotkaniem ministrów obrony państw bałtyckich szefowie resortów obrony Polski i Łotwy Tomasz Siemoniak i Raimonds Vējonisi podpisali umowę między rządami Polski i Łotwy o dwustronnej współpracy obronnej. Porozumienie umożliwi w przyszłości wzajemną wymianę doświadczeń na szczeblu eksperckim, wymianę informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych, udział w ćwiczeniach wojskowych, doradztwo w zakresie badań, remontów i modernizacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia, a także współpracę szkół wojskowych i instytucji badawczo – rozwojowych, włącznie z wymianą wykładowców i praktykantów.

MON

Komentarze (1)

  1. AS

    Ciekawe czy rozmów nie podsłuchiwali Ci sami co naszych rządzących