Reklama

Siły zbrojne

System wymiany danych ze statkami powietrznymi dla Sił Zbrojnych RP

Fot. Spc. Hannah Fulcher/US DoD.
Fot. Spc. Hannah Fulcher/US DoD.

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na system wymiany danych ze statkami powietrznymi. Chodzi o lepszą koordynację działań sił naziemnych z lotnictwem i artylerią.

Celem jest pozyskanie systemu, który zapewni informatyczne wsparcie procesu kierowania ogniem lotnictwa uderzeniowego i artylerii. Ma on umożliwić wymianę informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

System wymiany danych ze statkiem powietrznym powinien składać się z modułu taktycznego i modułu personalnego. Mają one zapewnić funkcje cyfrowej komunikacji z otoczeniem taktycznym z wykorzystaniem radiostacji będących na wyposażeniu taktycznego zespołu kontroli obszaru powietrznego - TZKOP, monitorowania sytuacji taktycznej, planowania i koordynacji wsparcia ogniowego tj. bezpośrednie wsparcie lotnicze (DACAS) i wparcie ogniowe (DAFS).

Moduł taktyczny ma opierać się o przewoźny zestaw sprzętu, wykorzystywanego przez Taktyczne Zespoły Kontroli Obszaru Powietrznego na taktycznych stanowiskach dowodzenia (TOC). Z kolei moduł personalny ma być oparty o przenośny zestaw sprzętu, wykorzystywanego jako indywidualne wyposażenie JTAC/JFO w sytuacji bezpośredniej styczności z przeciwnikiem. Urządzenie osobiste powinno zapewnić funkcje komunikacji z modułem taktycznym i efektorami wsparcia ogniowego oraz integrować urządzenia będące na wyposażeniu wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa (JTAC) lub obserwatora ognia połączonego (JFO).

Nie wiadomo jakie środki przewidziane są na ten zakup, w zaproszeniu do składania ofert podano jedynie ze będzie to powyżej 443 tys. EUR. Wysokość wadium wymaganego od oferentów (600 tys. PLN) sugeruje, iż będzie to kwota między 20 a ok. 200 mln PLN. Termin składania ofert Inspektorat Uzbrojenia ustalił na 25 lipca bieżącego roku. Planuje się dopuszczenie do postępowania do 10 podmiotów. Wśród kryteriów oceny najważniejsze miejsce zajmuje cena, za którą można otrzymać do 85 punktów. Dodatkowe 10 pkt jest za spełnienie przez oferowany sprzęt dodatkowych wymagań technicznych, 5 punktów za długość gwarancji.

Dostawy mają zostać w pełni zrealizowane w ciągu trzech lat od złożenia zamówienia.

Reklama

Komentarze (4)

 1. JTAC

  Uwaga jestem wyszkolony!!!!!! Razem z calym plutonem na 104k WP. No ale pluton obsuguje 12 sprawnych F16 bo reszta to nieloty to my DRUZYNA JTAC mamy 100%gotowości operacyjnej. Najwyższa w WP. Przypominam median to 47%

 2. Smutne to

  Jak zwykle cena a nie jakość.... Może znowu firma utylizująca śmieci wystartuje z ofertą i wygra....

 3. Gort

  Ciekawe, czy wśród tych wymagań wpisano inegrację z Topazem? syatemy muszą współpracować.

 4. Marek1

  Kolejny newralgicznie istotny pkt. w jakim ODSTAJEMY od potencjalnego przeciwnika - do ub. roku wyszkolono w WP jedynie KILKUNASTU JTAC i JFO. Ponownie można zapytać - nadal "tylko" totalna GŁUPOTA, czy już zwyczajny sabotaż. Proszę NIE liczyć na jakąkolwiek odpowiedz ze strony MON.

Reklama