Reklama

Siły zbrojne

Symulatory dla Wojsk Lądowych przyspieszą? Zmiany w postępowaniu

Fot. st. szer. Piotr Pytel (12 Brygada Zmechanizowana)
Fot. st. szer. Piotr Pytel (12 Brygada Zmechanizowana)

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zmianach w postępowaniu na symulatory dla Wojsk Lądowych. W jednej z jego części rozpatrywane są propozycje dwóch oferentów. Natomiast w drugiej, dotyczącej kompleksowego systemu symulacji pola walki oraz zestawów laserowych symulatorów strzelań „prowadzone są działania związane z jego pozyskaniem w możliwie najszybszym terminie”.

Toczące się postępowanie na pozyskanie przez Wojska Lądowe symulatorów jest już drugim takim przetargiem w ciągu kilku ostatnich lat. Pierwszy, ogłoszony w 2015 roku, został anulowany w 2019 roku po odwołaniu się jednego z oferentów w KIO.

Obecnie trwający, w przeciwieństwie do poprzedniego został podzielony na dwie części. Jedna obejmuje kompleksowego symulator systemu pola walki do szkolenia batalionu (KSSPW) i cztery zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS); a druga pięć symulatorów taktycznych współczesnego pola walki (STWPW).

Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek  poinformował Defence24, że w zakresie realizacji zadania dotyczącego pozyskania taktycznych systemów symulacji pola walki dla Sił Zbrojnych RP aktualnie Inspektorat Uzbrojenia prowadzi proces oceny ofert złożonych przez Rhenimetall Electronics GmbH oraz Konsorcjum w składzie: Thales Polska Sp. z o.o. wraz z Thales AVS France SAS oraz Ruag Defence France dla części dotyczącej pozyskania pięciu symulatorów taktycznych współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych.

STWPW poprzez wykorzystanie techniki symulacji komputerowej przeznaczony będzie do organizacji i realizacji ćwiczeń, szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki. Postępowanie na pięciu symulatorów  jest więc nadal prowadzone z udziałem dwóch oferentów, w ramach Prawa Zamówień Publicznych.

W odniesieniu do drugiej części postępowania, czyli zakupu kompleksowego systemu symulacji pola walki szczebla batalionu oraz laserowych symulatorów strzelań mjr Płatek poinformował:

Jednocześnie, w odniesieniu do kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu oraz czterech zestawów laserowych symulatorów strzelań do sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych, przewidzianych na potrzeby uruchomienia Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim oraz zabezpieczenia wspólnego szkolenia wojsk polskich i sojuszniczych w pozostałych Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone są działania związane z jego pozyskaniem w możliwie najszybszym terminie.

mjr Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia

IU nie ujawnia więcej szczegółów, ale można domyślać się, że "działania związane z jego pozyskaniem w możliwie najszybszym terminie" mogą oznaczać zmianę formuły postępowania, na przykład w celu zakupu symulatora w pilnej potrzebie operacyjnej (uzasadnionej koniecznością przygotowania infrastruktury do szkolenia jednostek polskich i amerykańskich zgodnie z umową o rozszerzonej współpracy wojskowej z sierpnia 2020 roku) i/lub w trybie FMS.

Wiadomo natomiast, że jeszcze jesienią tego roku Drawsku Pomorskim planowane jest przeprowadzenie ćwiczenia Victory Eagle, które jak informowało Dowództwo Generalne RSZ "wspomóc proces budowy Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko". To, czy i w jakim stopniu z realizacją tego ćwiczenia skorelowane będą działania IU i MON związane z pozyskaniem systemu, jest kwestią otwartą.

Reklama
Reklama

KSSPW oraz LSS wspomogą prowadzenie ćwiczeń w rzeczywistych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarządzanie przydzielonymi symulowanymi środkami bojowymi, doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania ogniem podczas wykonywania zadań ogniowych, symulację rażenia celu oraz ocenę trafienia celu. Systemy będą też wyposażone w oprogramowanie zawierające narzędzie wspomagające ćwiczący sztab (dowództwo, zespół) w wypracowaniu decyzji oraz ocenie przeprowadzonego ćwiczenia. W skład systemów mają wchodzić między innymi czujniki i nadajniki laserowe umieszczone na wybranych pojazdach i elementach wyposażenia wykorzystywanych przez ćwiczących żołnierzy, a także  urządzenia i oprogramowania umożliwiające wzajemną komunikację, współdziałanie, archiwizację i zobrazowanie ćwiczenia.

Rafał Surdacki, Jakub Palowski

Reklama

Komentarze

    Reklama