Reklama

Siły zbrojne

Spotkanie Szefów Sztabów SZ V4. Tematami współpraca w grupie i z Ukrainą

Szefowie sztabów SZ V4, pierwszy od lewej gen. Rajmund Andrzejczak. Fot. sgwp.wp.mil.pl
Szefowie sztabów SZ V4, pierwszy od lewej gen. Rajmund Andrzejczak. Fot. sgwp.wp.mil.pl

Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak uczestniczył w spotkaniu szefów sztabów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 14-16 maja na Słowacji.

Podczas sesji omówiono m.in. zaangażowanie państw V4 (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w działania Grupy Bojowej Unii Europejskiej, potencjalne obszary współpracy wojskowej oraz kwestie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Na początku spotkania strona węgierska podziękowała generałowi Andrzejczakowi za przewodzenie przez Wojsko Polskie Grupie Bojowej Unii Europejskiej, w tym za organizację ćwiczenia Common Challenge 19, które było etapem certyfikacji wydzielanych elementów GB UE.

Podczas dyskusji generał Andrzejczak przedstawił szefom sztabów V4 propozycję integracji działań państw Grupy Wyszehradzkiej z działaniami podejmowanymi przez państwa bałtyckie oraz Ukrainę w celu kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w naszym regionie.

Szefowie obrony państw V4 omówili też kwestie innowacyjności w podejściu do szkolenia i wspólnych ćwiczeń. Rozmawiano na temat wykorzystania platformy synchronizacyjnej, łączącej narodowe wysiłki szkoleniowe, z działaniami podejmowanymi w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła również współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze medycznym, m.in. poprzez wyminę informacji o bieżących osiągnięciach i planowanych zamierzeniach w budowaniu dodatkowych zdolności zabezpieczenia medycznego, a przede wszystkim w organizowaniu wspólnych ćwiczeń służb medycznych. Jej istotnym punktem była także kwestia adaptacji sił zbrojnych państw V4 do zmieniających się warunków bezpieczeństwa. W tym kontekście szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że siły zbrojne nowej generacji to wojsko silne kulturowo, skuteczne operacyjnie oraz wysoce mobilne, ze zdolnością do podejmowania działań w każdej przestrzeni i czasie. Generał Andrzejczak zaznaczył, że wyzwania XXI wieku generują potrzebę innowacyjnego podejścia do realizacji zadań. Szef SG WP mówił podczas spotkania o koncepcji tzw. skalowalności, tj. możliwości i zdolności skutecznego dostosowywania sił i środków GB UE do aktualnej sytuacji oraz rejonu prowadzonych działań.

W drugim dniu obrad szefów sztabów V4 uczestniczył szef sztabu SZ Ukrainy. Dyskusja w tym gronie dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie oraz współpracy sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej z siłami zbrojnymi Ukrainy.Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił gotowość Sił Zbrojnych RP do dalszego wspierania Ukrainy w procesie dostosowywania jej SZ do międzynarodowych struktur wojskowych NATO i UE, zadeklarował kontynuację szkolenia ukraińskich sił zbrojnych przez Polskie Grupy Zadaniowe w ramach the Joint Multinational Training Group o raz podkreślił gotowość do wsparcia SZ Ukrainy w zakresie szkolenia specjalistycznego i językowego. Generał Andrzejczak dodał też, że Sztab Generalny WP będzie wspierał reformę struktur SZ Ukrainy w obszarach planowania rzeczowego oraz programowania rozwoju jej sił zbrojnych. Generał Andrzejczak podkreślił także dobrą współpracę w ramach wielonarodowej (litewsko-polsko-ukraińskiej) brygady w Lublinie. 

image
Delegacja ukraińska podczas obrad z szefami sztabów SZ V4. Fot. sgwp.wp.mil.pl

Podczas spotkania szef sztabu słowackich Sił Zbrojnych podsumował kończącą się prezydencję Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej i oficjalnie przekazał przewodnictwo w V4 stronie czeskiej.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Nergal

    Ukraina, taki sam sojusznik jak CCCP lub gorszy.

Reklama