Siły zbrojne

Spotkanie Szefów Sztabów Polski i Słowacji

Słowacki gość w Sztabie Generalnym - fot. Sztab Generalny WP
Słowacki gość w Sztabie Generalnym - fot. Sztab Generalny WP

6 grudnia br., na zaproszenie szefa SG WP gen. Mieczysława Cieniucha oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowacji gen. broni Peter Vojtek.Po oficjalnym powitaniu w Sztabie Generalnym WP delegacje przeprowadziły rozmowy dwustronne.

Rozmawiano o rozwoju dwustronnej współpracy wojskowej obu krajów oraz planowanym
w przyszłym roku ćwiczeniu NATO „STEADFAST JAZZ". Ponadto, strona słowacka przedstawiła informację na temat prowadzonego Strategicznego Przeglądu Obronnego, zaanagżowania armii słowackiej w operacje ekspedycyjne oraz ćwiczenia ,,Capable Logistician 2013 exercixe”. Strona polska zaprezentowała słowackim kolegom tematykę transfromacji SZ RP.

Po spotkaniu w Sztabie Generalnym delegacja słowacka złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Następnie, odbyło się spotkanie z zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zdzisławem Lachowskim oraz podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w MON Waldemarem Skrzypczakiem.

Na zakończenie pobytu w Warszawie gen. broni Peter Vojtek udał się do Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy.

Zespół Prasowy SG WP

Komentarze