Reklama

Siły zbrojne

Specjaliści z nowych dziedzin absolwentami AMW

Fot. Krzysztof Miłosz/AMW
Fot. Krzysztof Miłosz/AMW

Akademia Marynarki Wojennej wzbogaciła się o kolejnych absolwentów studiów I stopnia, którzy odebrali swoje dyplomy w czasie specjalnej uroczystości ich wręczenia, która odbyła się w Audytorium AMW. Swoje prace dyplomowe obroniło 75 podchorążych, w tym po raz pierwszy w historii na kierunkach systemy informacyjne w bezpieczeństwie specjalność cyberbezpieczeństwo oraz mechatronika w specjalności prace podwodne.

Warto zaznaczyć, iż jest to pierwszy tak liczny rocznik od wielu lat. Ministerstwo Obrony Narodowej to właśnie 4 lata temu zwiększyło limity przyjęć na studia wojskowe. Dzisiejsi absolwenci studiowali na 5 kierunkach w 6 specjalnościach, oprócz wyżej wymienionych to: nawigacja (eksploatacja okrętowych systemów pokładowych), mechanika i budowa maszyn (eksploatacja siłowni okrętowych, mechatronika (eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego) i informatyka (morskie systemy teleinformatyczne).

Należy podkreślić, że studenci  kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne w toku realizacji studiów I stopnia nabywają wojskowe kwalifikacje młodszego nurka oraz operatora pojazdu podwodnego typu ROV. Odbywa się to poprzez egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas uroczystości zostały im wręczone świadectwa uzyskania kwalifikacji wojskowych młodszego nurka i operatora pojazdu typu ROV oraz książki nurkowe i odznaki specjalności wojskowej - nurka. Po raz pierwszy w historii AMW kandydaci na żołnierzy zawodowych w toku realizacji studiów uzyskują tego typu uprawnienia.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili minister Marek Łapiński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Piotr Nieć oraz przedstawiciele jednostek wojskowych. Zgodnie z ceremoniałem piątkowe wydarzenie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, prorektora ds. wojskowych kmdr. Pawła Podgórnego Rektorowi – Komendantowi AMW. Wprowadzono Sztandar Akademii Marynarki Wojennej, a Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

image
Reklama

Rektor-Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht uhonorował absolwentów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, wzorową postawę żołnierską, najlepsze wyniki w sporcie oraz działalność społeczną. Przemawiając, zwrócił szczególną uwagę na to, że „jest bardzo dumny z absolwentów, gdyż pokazują, iż przyszły oficer musi mieć dużą wiedzę, co pokazuje liczba kończących studia z wyróżnieniem. Ale także musi umieć łączyć swoje obowiązki np. ze sportem i to praktycznie wyczynowym, a do tego posiadać wiele empatii, aby móc pomagać innym, co pokazują osoby wyróżnione za działalność społeczną”.

Za szczególne osiągnięcia takie jak najlepsze wyniki w nauce oraz wzorową postawę, najlepsze wyniki sportowe oraz godne reprezentowanie barw uczelni i Sił Zbrojnych RP podczas licznych zawodów sportowych. Ponadto studia z wyróżnieniem ukończyło 10 podchorążych, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Uzyskanie tytułu inżyniera jest zwieńczeniem pierwszego etapu nauki.

Następnym krokiem są studia II stopnia, po których studenci otrzymają tytuł zawodowy magistra oraz uzyskają promocję na pierwszy  stopień oficerski - podporucznika marynarki wojennej. Przez okres kilku lat nauki przyszli oficerowie odbywają szereg praktyk na lądzie i na morzu. Zdobyte doświadczenie wykorzystają podczas kolejnych lat służby w marynarce wojennej oraz innych rodzajach sił zbrojnych, gdyż od kilku lat uczelnia kształci oficerów na potrzeby całych sił zbrojnych.

Dzisiejsze wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla kadry oraz pracowników AMW. Prezydenta RP nadał Krzyże Zasługi 11 osobom. Natomiast jednemu z podchorążych głowa państwa nadała „Gwiazdę Morza Śródziemnego”. Zostały również wręczone medale „Za zasługi dla obronności kraju” nadane przez Ministra Obrony Narodowej, które otrzymało 7 osób.

Reklama

Komentarze

    Reklama