Siły zbrojne

Sojusznicze ćwiczenie STEADFAST LEDA 2021 rozpoczęte

Fot. Radosława Kubiczek/JFTC
Fot. Radosława Kubiczek/JFTC

Po 18 miesiącach planowania, koordynacji i przygotowań, dziś rozpoczęło się największe ćwiczenie taktyczne NATO w 2021 r. pod kryptonimem STEADFAST LEDA (STLE21).

Blisko 4000 uczestników, reprezentujących państwa NATO oraz Partnerstwa dla Pokoju, ćwiczy w wielu lokalizacjach, w tym w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. Personel kontrolujący ćwiczenia prowadzi i kieruje STLE21 z Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. Punktem kulminacyjnym 10-dniowego ćwiczenia będzie ocena gotowości bojowej (CREVAL) hiszpańskiego korpusu sojuszniczego (NATO Rapid Deployable Corps - Spain) jako dowództwa korpusu bojowego.

"Ćwiczenia STEADFAST LEDA 2021 to kolejne wydarzenie, dzięki któremu zapewniona jest gotowość Sojuszu do reakcji na obecne i przyszłe wyzwania" – podkreślił generał dywizji Norbert Wagner, dowódca JFTC i zarazem dyrektor ćwiczenia, zwracając się do jego uczestników odpowiedzialnych za kontrolę i koordynację ćwiczenia. "Jesteśmy tutaj, aby zapewnić, że wszystkie uczestniczące dowództwa zmierzą się z najtrudniejszymi wyzwaniami, tak aby mogły zweryfikować i udowodnić swoją zdolność do współpracy i wspierania Sojuszu w radzeniu sobie z wszelkimi zagrożeniami. Spójność jest kluczem do osiągnięcia celów ćwiczenia. Jest również kluczem do sukcesu NATO."

[GALERIA_20067]

STEADFAST LEDA 2021 to wspomagane komputerowo ćwiczenie dowódczo-sztabowe, skupiające się na działaniach lądowych. Zostało zaplanowane przez Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE). Scenariusz ćwiczenia oparty jest na artykule 5 Traktatu Pólnocnoatlantyckiego, odnosi się zatem do kolektywnej obrony państw NATO. Obejmuje on szeroki zakres operacji w wielu obszarach, także tych, które są wyzwaniami XXI wieku – kosmicznym i cybernetycznym, jak również działania hybrydowe.

Podczas gdy hiszpański korpus sojuszniczy jest pierwszoplanowym ćwiczącym, grecki korpus sojuszniczy (NATO Rapid Deployable Corps – Greece) oraz brytyjski Sojuszniczy Korpus Szybkiego Reagowania (Allied Rapid Reaction Corps) zostały wyznaczone do działań w ramach ćwiczenia jako drugoplanowi „gracze”.

Aktywny udział w ćwiczeniach biorą również zespoły z 5 Korpusu Stanów Zjednoczonych (5th US Corps), którego wysunięte elementy stacjonują w Poznaniu, oraz Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (MNC NE) ze Szczecina.

Oficerem kierującym ćwiczeniem jest Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), w związku z czym JFTC odpowiada za prawidłową jego realizację i spełnienie wszystkich wymagań. Generał dywizji Norbert Wagner, dowódca JFTC, będzie obserwował przebieg ćwiczenia w bydgoskim Centrum, a także w kilku innych jego lokalizacjach (m.in. w Hiszpanii i Grecji), które odwiedzi w nadchodzących dniach.

image
Reklama

Komentarze