Reklama

Siły zbrojne

Rząd proponuje wydłużyć okres planowania modernizacji armii do 15 lat

Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl

Kierunki modernizacji technicznej sił zbrojnych będą wytyczane na 15 lat i aktualizowane co cztery lata – zakłada projekt ustawy opublikowany w piątek przez Rządowe Centrum Legislacji.

Rząd uzasadnia projektowaną zmianę dostosowaniem do systemu planowania w NATO i koniecznością długookresowych inwestycji związanych z programami zakupów dla wojska.

Dotychczas szczegółowe kierunki rozwoju sił zbrojnych są określane na 10 lat. Są one podstawą programu rozwoju sił zbrojnych i planu modernizacji technicznej.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych Rada Ministrów co cztery lata określa - po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej - szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Szczegółowe kierunki mają być przy tym wytyczane na podstawie określanych przez prezydenta głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa, a także na podstawie zobowiązań sojuszniczych.

Rząd uzasadnia zmianę koniecznością realizacji długookresowych inwestycji obronnych związanych z zakupami nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia.

W uzasadnieniu wskazano też, że Polska jako członek NATO, realizuje wspólne przedsięwzięcia i cele rozwojowe, które wiążą się z modernizacją techniczną i koniecznością zharmonizowania planowania krajowego z zobowiązaniami sojuszniczymi.

"Od 2017 r. kluczowe dokumenty Sojuszu definiują zobowiązania Polski względem Paktu w perspektywie 15-letniej, wskazując przy tym konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania w tym okresie" – napisano w uzasadnieniu projektu.

Według autorów rządowej propozycji konieczne jest zatem "wydłużenie horyzontu czasowego z 10 do 15 lat". "Należy również zaznaczyć, że podczas przeprowadzonego przez MON w latach 2016-2017 Strategicznego Przeglądu Obronnego wskazano, że 10-letni horyzont jest niewystarczający w odniesieniu do procesu nabywania technologii obronnej i zaawansowanych systemów uzbrojenia" – argumentują autorzy projektu.

Jak dodano w uzasadnieniu, ujęcie kierunków rozwoju armii w dłuższym okresie jest niezbędne, by modernizacja była efektywna. "W obecnie 10-letniej perspektywie jest to niemożliwe bądź mocno utrudnione ze względu na długofalowy charakter prac badawczo-rozwojowych oraz długotrwały proces pozyskiwania zaawansowanych technologii obronnych i systemów uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego w ramach wieloletnich programów operacyjnych" – głosi uzasadnienie.

Na początku czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017-2026. Dokument jest podstawą planu modernizacji technicznej na ten okres i jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów. Poprzedni plan modernizacji technicznej obowiązywał do roku 2022; stworzony na jego podstawie wieloletni program wskazujący priorytety modernizacji został uchylony w ubiegłym roku. Bez planu na okres po 2022 r. MON nie może podejmować zobowiązań finansowych, związanych np. z drugą fazą programu obrony powietrznej Wisła i zakupem kolejnych zestawów Patriot. Opóźnienia w pracach nad kierunkami rozwoju sił zbrojnych i szczegółowymi dokumentami wielokrotnie wytykała rządowi PiS opozycja z PO.

Źródło:
PAP

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.