Siły zbrojne

Ruszył następny etap pracy rozwojowej „Wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej”

  • IU rozpisał przetarg na wykonanie prototypu Wielofunkcyjnej Maszyny Inżynierskiej – fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na realizację etapu Projektowanie i Rozwój pracy rozwojowej pt. „Wielofunkcyjna maszyna inżynieryjna” (WMI). Termin zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2013 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypu wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej oraz odpowiedniej dokumentacji technicznej. Prototyp WMI ma odpowiadać wymaganiom określonym w Założeniach Taktyczno – Technicznych,a jego oddanie ma być poprzedzone zbudowaniem modelu i przeprowadzeniem badań na jego zgodność z wymaganiami. Jeżeli chodzi o kryteria wyboru to 90 % punktów stanowi cena a 10% to termin wykonania prac. Jak ma wyglądać WMI? WMI powinna się składać z podwozia bazowego kołowego wieloosiowego oraz przyczepy, na której będzie przewożone 26 typów osprzętu roboczego WMI. System w położeniu transportowym (wraz z przyczepą i osprzętami roboczymi na przyczepie) powinien być niższy niż 4 m, jego szerokość nie powinna przekraczać 4 m, a długość nie powinna być większa niż 18,75 m. Dopuszczalna masa całkowita WMI wraz z przyczepą powinna być mniejsza niż 40 t, masa podwozia bazowego mniejsza niż 17 t, a prędkość zestawu nie mniejsza niż 60 km/h.Osprzęt techniczny ma pozwalać na realizację prac ziemnych w gruntach IV kategorii (z dopuszczalnym spadkiem wydajności do 50% wydajności maksymalnej osiąganej w gruntach II kategorii) w tym w terenie skażonym. Konstrukcja WMI powinna zapewnić osłonę balistyczną załogi (bez wskazania jaką) oraz ograniczyć czynniki narażenia obsługi na skutki detonacji miny podczas trałowania min lub podczas najazdu maszyny na minę. [caption id="attachment_30406" align="aligncenter" width="233"]IU rozpisał przetarg na wykonanie prototypu Wielofunkcyjnej Maszyny Inżynierskiej – fot. M.Dura IU rozpisał przetarg na wykonanie prototypu Wielofunkcyjnej Maszyny Inżynierskiej – fot. M.Dura[/caption] WMI-czyli inżynieryjny „scyzoryk szwajcarski” WMI wraz z przyczepą w zależności od potrzeb ma przewozić następujące osprzęty robocze: Według informacji przekazanej przez IU: 1. spycharko-ładowarkowy, 2. do wykrywania min; 3. do trałowania min; 4. do wykonywania rowów strzeleckich; 5. koparkowy; 6. spycharkowy; 7. zrywakowy; 8. wiertniczy; 9. dźwigowy; 10. chwytakowy (manipulator); 11. wyburzeniowy; 12. do wykonania drogi na przełaj w terenie zakrzaczonym; 13. widłowy; 14. do napełniania worków z piaskiem; 15. do zabijania słupków, pali, ścianek; 16. do rozkładania taśmy ostrzowej do zapór drutowych; 17. ewakuacyjny (wciągarka, bloczki, hol); 18. równiarkowy; 19. zgarniarkowy; 20. do rozkładania elastycznego pokrycia drogowego; 21. do zagęszczania gruntu; 22. odśnieżarkowy; 23. do cięcia asfaltu, betonu i konstrukcji stalowych; 24. do oczyszczania lotniska; 25. do ścinania drzew; 26. do pracy na wysokości; (MD)

Komentarze