Siły zbrojne

Rusza czwarty moduł Legii Akademickiej

Fot.:st. szer. Adrian Jórski
Fot.:st. szer. Adrian Jórski

Co rok w programie uczestniczy około 70 uczelni cywilnych. Do trzech edycji przystąpiło blisko 13 tysięcy studentów, niemal 7,5 tysiąca z nich złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych blisko 6 tysięcy studentów. Program stanowi realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Resort obrony narodowej informuje o uruchomieniu czwartego modułu Legii Akademickiej.

Legia Akademicka to jeden ze sztandarowych projektów Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Przez cały nadchodzący tydzień zapraszamy na profile społecznościowe Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, gdzie nie zabraknie wywiadów, zdjęć oraz filmów odwołujących się do idei studenta w mundurze.

Program uruchomiono w roku 2017 Decyzją Nr 146/MON z dnia 13 lipca 2017 r. Główne założenia programu są realizowane aż do chwili obecnej. Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów, obejmującą 30 godzin zajęć. Obejmują one takich zagadnienia jak wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Od 2019 roku realizowane jest również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

 

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwiają złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statutu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Liczby pokazują, że i tym razem polskie uczelnie oraz ich studenci poważnie podeszli do obowiązku budowania potencjału obronnego kraju. Co rok w programie uczestniczy około 70 uczelni cywilnych. Do trzech edycji przystąpiło blisko 13 tysięcy studentów, 7 412 z nich złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5 848 studentów. Program stanowi realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego.

 

Moduł oficerski

Podjęcie prac nad rozwojem szkolenia przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” doprowadziło do wprowadzenia w roku akademickim 2020/21 dodatkowo modułu oficerskiego, mającego charakter pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Zainteresowani poszczególnymi modułami podstawowym oraz podoficerskim mogą składać wnioski do koordynatora programu Legia Akademicka na dowolnej uczelni, która zgłosiła akces udziału i organizacji części teoretycznej. Osoby zainteresowane modułem oficerskim powinny wysłać wniosek do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów prowadzone będą bowiem przez specjalistów Biura.

PJ / Informacja prasowa Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Komentarze